Az NDPP-Gopay szolgáltatás használatának szabályai

Rólunk

 1. A GOPAY társaság alatt a Planá 67, 370 01 České Budějovice székhelyű, GOPAY s.r.o. értendő, cégazonosító száma: 260 467 68, a České Budějovicei Kerületi (megyei) Bíróság által vezetett cégjegyzék C szakaszában 11030 betétszám alatt nyilvántartva. Azonos jelentése van a „mi”, „minket”, „miénk” és hasonló fogalmaknak is, amelyek a jelen szabályokban használva vannak. A GOPAY társaság elektronikus pénzek intézete, amely a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú cseh törvény 4. § értelmében elektronikus pénzt ad ki, és a GoPay Fizetési rendszert üzemelteti.

Preambulum

 1. Az NDPP-GoPay szolgáltatás használatának jelen szabályai a jelen szolgáltatás használatából eredő kötelességeket határozza meg mindkét fél számára.
 2. Az NDPP-GoPay szolgátatás igénybevételének feltétele a SIÚ-GoPay szolgáltatás egyidejű használatához való hozzájárulás a vonatkozó szabályok szerint, a lentebb leírtak szerint.

Fogalmak meghatározása

 1. GoPay fizetési kapu (PB) alatt a fizetési tranzakciók végrehajtására szolgáló applikáció értendő, Elektronikus pénzek kiadására vagy Elektronikus pénzzel való fizetésre, amely az egyes fizetési módokat egyesíti és megkönnyíti a pénz átvezetését a GoPay fizetési rendszerbe.
 2. NDPP szabályok alatt a közvetett fizetési megbízás szolgáltatás (vagyis NDPP, és a PIS Payment Initiation Service is) GoPay fizetési rendszerben való igénybevételét kell érteni. Az NDPP szabályokat a GOPAY társaság adja ki.
 3. SIÚ szabályok alatt a fizetési számlára vonatkozó információ szolgáltatásnak (vagyis SIÚ, és az AIS Account Information Service is) a GoPay fizetési rendszerben való igénybevételének szabályait kell érteni. A SIÚ szabályokat a GOPAY társaság adja ki.
 4. PB feltételek alatt a GoPay fizetési kapu használatának feltételeit kell érteni. A PB feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 5. Szerződéses feltételek alatt azokat a feltételeket kell érteni, amelyek a mi és Ön, mint Elektronikus pénz birtokosa között, az Elektronikus pénz kiadásáról és használatáról szóló Szerződés létrejöttét és megszűnését, valamint a szerződő felek kötelezettségeit szabályozzák. A Szerződéses feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 6. A ZPS a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú törvény, hatályos hangzásában.
 7. A jelen NDPP szabályokban alkalmazott nagy kezdőbetűvel írt fogalmak értelmezése vagy a jelen NDPP szabályokban, PB feltételekben vagy a Szerződéses feltételekben van meghatározva.

Hatáskör

 1. Az NDPP szabályok azokat a szabályokat határozzák meg, amelyek ügyfelei számára a közvetett fizetési megbízás szolgáltatás GoPay fizetési rendszerben való igénybevételét szabályozzák (NDPP-GoPAy).

Az NDPP-GOPAY szolgáltatások leírása

 1. Az NDPP-GoPay, mint a GoPay fizetési rendszer funkcionalitásának használatára abban pillanatban keletkezik jogosultsága, amikor visszaigazolja, hogy az NDPP szabályokkal egyetért.
 2. A közvetett fizetési megbízás szolgáltatás (NDPP-GoPay) azt jelenti, hogy a GOPAY társaság az Ön, interneten keresztül adott megbízásából az interneten keresztül teljesít átutalást az Ön fizetési számlájáról az Ön által kijelölt másik számlára.
 3. Az NDPP-GoPay szolgáltatás leginkább az interneten keresztül vásárol áru vagy szolgáltatás kifizetésére, esetleg az Ön személyes GoPay számlájának feltöltésére szolgál.
 4. A GOPAY társaság a fizetési tranzakció végrehajtására nem fogad pénzeszközöket.

NDPP-GOPAY szolgáltatás kihasználása

 1. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az NDPP-GoPay szolgáltatás csak egy a GoPay fizetési rendszer funkciói közül és kihasználása csak az Ön szabad választása.
 2. A GOPAY társaság az Ön személyi biztonsági elemeit csak az Ön számára teszi hozzáférhetővé és annak számára, aki ezt kiadta (ez rendszerint az Ön bankja).
 3. Tudomásul veszi és kimondottan egyetért azzal, hogy az Ön adatait, a biztonsági elemek kivételével, megosztja a fizetés kedvezményezettjével. A megosztott adatok terjedelmét a Magánszféra védelmének szabályai határozzák meg.
 4. Az NDPP-GOPAY szolgáltatások használatának folyamata a következő:
  1. Kifizetést hoz létre
  2. Hozzájárul az NDPP-GoPay szolgáltatás használásához
  3. Amennyiben először van itt vagy bizonyos ideig (rendszerint 90 nap) nem használta az NDPP-GoPay sem a SIÚ-GoPay szolgáltatást, automatikus át van irányítva bankja honlapjára hitelesítési adatok megszerzése céljából
  4. Kiválasztja a számlát, amelyről a fizetést kell végrehajtani
  5. Elvégzi a fizetés hitelesítését
 5. A GOPAY a 6.4. bekezdés szerinti lépések elvégzése után közvetlenül, a fizetési tranzakció végrehajtásához, átadja Bakjának az átutalási megbízást.
 6. Bankja visszaigazolja a fizetési megbízás átvételét vagy elutasítását.
 7. Miután Bankja átvette a fizetési megbízást:
  1. A fizetési megbízást nem lehet visszavonni.
  2. Az Ön rendelkezésére bocsátják a fizetési tranzakció azonosítását lehetővé tevő információkat
  3. Megadják Önnek a fizetési tranzakció összegére vonatkozó információt
  4. Információt kap a fizetési tranzakció státuszáról
 8. Az NDPP-GoPay szolgáltatás illetéke az Illetékek díjtáblázatában található, hacsak nem állapodtak meg másképpen.
 9. Tudomásul veszi, hogy Ön viseli a nem hitelesített fizetési tranzakcióból eredő veszteséget:
  1. 50 eurónak megfelelő összegig, amennyiben ez a veszteség személyi biztonsági elemeinek visszaélésszerű felhasználásával keletkezett
  2. Teljes mértékben, amennyiben a veszteséget az Ön csalása vagy szándékos szabálysértése vagy durva gondatlansága okozta
 10. A nem hitelesített fizetési tranzakcióért, a 6.9. bekezdésben felsorolt esetek kivételével az Ön bankja a felelős. Ugyanúgy az Ön bankja felel a fizetési tranzakció helytelen végrehajtásáért, amely az Ön az NDPP-GoPay szolgáltatáson keresztül benyújtott utalási megbízással ellentétben volt végrehajtva.
 11. A nem hitelesített vagy helytelenül végrehajtott fizetési tranzakciót az Ön bankjánál kell reklamálni, felesleges halasztás nélkül azután, hogy erről tudomást szerzett, de legkésőbb az Ön bankszámlájáról való levonás napjától számított 13 hónapon belül.

Biztonsági intézkedések

 1. Az NDPP-GoPay szolgáltatás ideiglenesen deaktiválva lehet olyan esetekben, amikor a fizetési eszköz vagy az Ön biztonsági elemeinek jogosulatlan vagy csalárd felhasználására gyanakszunk.
 2. Ugyanúgy kikapcsolható ez a szolgáltatás olyan további esetekben, amelyek ellentétben vannak a Szerződéses feltételekkel vagy a Biztonsági szabályok megsértése esetében.

A szolgáltatások elérhetőségének korlátozása

 1. Az NDPP-GoPay szolgáltatás nem érhető el üzemszünetek vagy tervezett karbantartási szünetek esetében.

Záró rendelkezések

 1. Jogosultak vagyunk az NDPP szabályokat egyoldalúan módosítani, a jelen cikkelyben meghatározott szabályok és feltételek szerint. Ezen jogosultsággal egyetért.
 2. Az NDPP szabályok elektronikus formában vannak kiadva és web oldalainkon érhetők el.
 3. Az NDPP szabályok itt nem rendezett rendelkezéseire a továbbiakban a ZPS (törvény) és Szerződéses feltételek az irányadók.
 4. Az NDPP-GoPay szolgáltatás használatából közöttünk és Ön között esetleg létrejövő vitákkal a Cseh Köztársaság Pénzügyi Arbiteréhez is fordulhatnak (a 229/2002 Sb. sz. törvény hatályos hangzásában), amelynek székhelye a Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 címen van. Ez nem érinti azon jogát, hogy bírósághoz forduljon, miközben a Szerződésből eredő vitákat a Cseh Köztársaság bíróságai előtt tárgyalják és döntik el, hacsak a kényszerítő törvény másképpen nem írja elő. Az Ön és közöttünk keletkező viták a mediációról szóló 202/2012 Sb. számú törvény szerint mediációval (közvetítéssel) is rendezhetők.
 5. Tevékenységünket a Česká národní banka (Cseh Nemzti Bank) felügyeli, székhelye Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Önnek joga van ehhez a felügyeleti szervhez panasszal fordulni.
 6. A jelen NDPP-GoPay szabályok megsértésével, és amennyiben a GoPay fizetési rendszer regisztrált felhasználója, a PB feltételek, Szerződéses feltételek vagy Biztonsági szabályok megsértésével is okozott kárért (hátrány), függetlenül attól hogy ki a vétkes, a felelősség Önt terheli.
 7. Az NDPP szabályok 2021. 04. 01. napján lépnek érvénybe.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist