Pénzmosási szabályok

A bűncselekményekből származó bevételek legalizálása és terrorizmus finanszírozás elleni szabályok.

Alapinformációk

 1. A jelen AML szabályok, a Szerződéses feltételekkel és további szabályokkal együtt szabályozzák a GoPay fizetési rendszer üzemelését. Az AML szabályok szabályozzák, hogyan előzzük meg a bűncselekményekből származó bevételek legalizálását és a terrorizmus finanszírozását.
 2. A jelen AML szabályokban alkalmazott fogalmak jelentése a Szerződéses feltételekben van meghatározva, hacsak itt nincs kimondottan másképpen megadva.

Miért azonosítunk

 1. A bűncselekményekből származó bevételek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008. Sb. sz. cseh törvény (a továbbiakban: „Törvény") értelmében pénzügyi intézmény vagyunk.
 2. A Törvénnyel összhangban a bűnözésből származó bevételek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása ellen megfelelő intézkedéseket teszünk. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a pénzügyi rendszerrel való visszaélést a bűncselekményből származó bevételek legalizálását és a terrorizmus finanszírozását, valamint hogy megteremtsük a feltételeket az ilyen magatartás felderítésére, teljesítjük az ezen a területen a törvény által előírt kötelezettségeinket.
 3. A törvény előírja, hogy teljesítsük az Ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinket. Ezen kötelezettségek közé tartozik leginkább az ügyfelek azonosítása (a Törvény 7. §-a), és a törvényben meghatározott esetekben az ügyfelek ellenőrzése is (a Törvény 9. cikke).

Mikor azonosítunk

 1. Legkésőbb akkor fogjuk Önt azonosítani ha egy naptári év során Elektronikus pénzzel 150 EUR összeget meghaladó kifizetést valósít meg, vagy ha a GoPay számláján tárolt összeg meghaladja a 150 EUR összeget, vagy ha elektronikus pénzvisszaváltás hajt végre 50 EUR és magasabb összegben. Azonosítás más esetekben is végzünk, amikor ezt a kötelességet törvény írja elő.
 2. Megköveteljük, hogy elküldje nekünk azonosító adatait, vagy amikor aktiválja GoPay számláját, és a GoPay számla magasabb szintjére lép hajtsa végre az azonosítását. A szükséges azonosítási adatok terjedelmét a GoPay-fiók kiválasztott szintje határozza meg.

Hogyan azonosítunk

 1. Az azonosítást a következő módszerek egyikével végezzük:
  • a) az Ön fizikai jelenlétében, miközben rögzítjük az azonosító adatokat és azokat a személyi igazolványból ellenőrizzük. Ugyanakkor ellenőrizni fogjuk, hogy kinézete megfelel-e a személyazonosító igazolványban szereplő képnek.
  • b) az Ön fizikai jelenlét nélkül, feltéve, hogy az első befizetés az Ön nevén vezetett bankszámlán keresztül történik, és hogy egyidejűleg elektronikus úton beküldi személyazonosító okmányainak másolatát.
  • c) az Ön fizikai jelenlét nélkül, ha nyilvános személyazonosító okmányt mutat be.

Hogy előzzük meg a csalárd tranzakciókat

 1. Irányítási és ellenőrzési rendszert, valamint belső elvek rendszerét alkalmazzuk, amelyek célja a bűncselekményekből származó bevétel legalizálásának és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése. Ennek megfelelően rendszeri hozzáféréseket alkalmazunk, amelyek célja a GoPay fizetési rendszerrel való visszaélés kockázatának megakadályozása csalárd tranzakciók vagy más illegális tevékenységek esetén. A belső elvek rendszerét ellenőrzés céljából a Cseh Köztársaság Pénzügyminisztériumához nyújtjuk be.
 2. Minden tranzakció végrehajtása előtt az Önről vagy harmadik felektől származó információk alapján kockázatelemzést végzünk. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges kockázat mértékének kiértékelése alapján megtagadjuk az ilyen ügylet végrehajtását.
 3. Automatikusan kiértékeljük a gyanús pénzügyi áramlásokat, és rendszeresen jelentést készítünk vállalatunk illetékes személyeinek és ellenőrzési osztályainak, valamint az állami hatóságoknak, például a Cseh Köztársaság Pénzügyminisztériumának.
 4. Rendszeresen elemezzük az új kockázatok fenyegető veszélyét, amelyekhez hozzáigazítjuk a teljes rendszer beállításait és ennek viselkedését.
 5. Megkérhetjük Önt, hogy az azonosítást ismételtem végezze el az eredetileg elvégzett azonosítás helyességének ellenőrzése érdekében.
 6. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a tevékenységek és a kínálat választéka a weboldalon, amelyen keresztül árukat kínál vagy értékesít, vagy szolgáltatásait kínálja vagy nyújtja, megfelel-e az Ön által számunkra bejelentett tevékenységeknek és választéknak.
 7. Jogosultak vagyunk ellenőrző vásárlásokat (úgynevezett “Mystery shopping”) megvalósítani az értékesítési portálon (e-shop) a GoPay fizetési kapun keresztül, és a tranzakció befejezése után értesítjük Önt a rendeltetéséről, és megkérjük Önt, hogy a vásárlást törölje és térítse vissza a pénzeszközöket. Az ellenőrző vásárlások célja a tranzakciók végrehajtása helyességének ellenőrzése, és nem vagyunk felelősek semmilyen esetleges kárért vagy költségért, amelyet a konkrét tranzakció végrehajtása okozott Önnek.

Záró rendelkezések

 1. Jogosultak vagyunk a jelen AML szabályokat egyoldalúan módosítani, a jelen cikkelyben meghatározott szabályok és feltételek szerint. Ezen jogosultsággal egyetért.
 2. Ha megváltoztatjuk az AML szabályokat, kötelesek vagyunk erről e-mail formájában, amely az új AML szabályokra utaló linket tartalmaz, előre értesíteni a GoPay fizetési rendszer összes regisztrált felhasználóját.
 3. Az AML szabályok elektronikus formában vannak kiadva és a GOPAY társaság web oldalain érhetők el.
 4. Az AML szabályok 2021. 04. 01. napján lépnek érvénybe.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist