A SIÚ-Gopay szolgáltatás használatának szabályai

Rólunk

 1. A GOPAY társaság alatt a Planá 67, 370 01 České Budějovice székhelyű, GOPAY s.r.o. értendő, cégazonosító száma: 260 467 68, a České Budějovicei Kerületi (megyei) Bíróság által vezetett cégjegyzék C szakaszában 11030 betétszám alatt nyilvántartva. Azonos jelentése van a „mi”, „minket”, „miénk” és hasonló fogalmaknak is, amelyek a jelen szabályokban használva vannak. A GOPAY társaság elektronikus pénzek intézete, amely a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú cseh törvény 4. § értelmében elektronikus pénzt ad ki, és a GoPay Fizetési rendszert üzemelteti.

Preambulum

 1. Ezek a SIÚ-GoPay szolgáltatás használatának szabályai a jelen szolgáltatás használatából eredő kötelességeket határozza meg mindkét fél számára.

Fogalmak meghatározása

 1. GoPay fizetési kapu alatt a fizetési tranzakciók végrehajtására szolgáló aplikáció értendő, Elektronikus pénzek kiadására vagy Elektronikus pénzzel való fizetésre, amely az egyes fizetési módokat egyesíti és megkönnyíti a pénz átvezetését a GoPay fizetési rendszerbe.
 2. SIÚ szabályok alatt a fizetési számlára vonatkozó információ szolgáltatásnak (vagyis SIÚ, és az AIS Account Information Service is) a GoPay fizetési rendszerben való igénybevételének szabályait kell érteni. A SIÚ szabályokat a GOPAY társaság adja ki.
 3. PB feltételek alatt a GoPay fizetési kapu használatának feltételeit kell érteni. A PB feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 4. Szerződéses feltételek alatt azokat a feltételeket kell érteni, amelyek a mi és Ön, mint Elektronikus pénz birtokosa között, az Elektronikus pénz kiadásáról és használatáról szóló Szerződés létrejöttét és megszűnését, valamint a szerződő felek kötelezettségeit szabályozzák. A Szerződéses feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 5. A FMTV a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú törvény, hatályos hangzásában.
 6. A jelen SIÚ szabályokban alkalmazott nagy kezdőbetűvel írt fogalmak értelmezése vagy a jelen NDPP szabályokban, SIÚ feltételekben, PB feltételekben vagy a Szerződéses feltételekben van meghatározva.

Hatáskör

 1. A SIÚ szabályok azokat a szabályokat határozzák meg, amelyek ügyfelei számára a GoPAY fizetési rendszer GoPAY fizetési számlára vonatkozó információ szolgáltatás igénybevételét szabályozzák (SIÚ-GoPAy).

A SIÚ-GoPay szolgáltatás leírása

 1. Az SIÚ-GoPay, mint a GoPay fizetési rendszer további funkcionalitásának használatára abban pillanatban keletkezik jogosultsága, amikor visszaigazolja, hogy a SIÚ szabályokkal egyetért.
 2. A fizetési számla információs szolgáltatás (SIÚ-GoPay) abból áll, hogy a GOPAY az Ön nevében az interneten keresztül összegyűjti és közli az Ön fizetési számlájával kapcsolatos információkat.
 3. A SIÚ-GoPay szolgáltatás elsősorban arra szolgál, hogy fizetési számláiról, az egyes végrehajtott fizetési műveletekről és az összevont számlainformációkról információkat szerezzen.

A SIÚ-GoPay szolgáltatás leírása

 1. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SIÚ-GoPay szolgáltatás csak egy a GoPay fizetési rendszer funkciói közül és kihasználása csak az Ön szabad választása.
 2. A GOPAY társaság az Ön személyi biztonsági elemeit csak az Ön számára teszi hozzáférhetővé és annak számára, aki ezt kiadta (ez rendszerint az Ön bankja).
 3. SIÚ-GOPAY szolgáltatások használatának folyamata a következő:
  1. Hozzájárul a SIÚ-GoPay szolgáltatás használásához
  2. Amennyiben először van itt vagy bizonyos ideig (rendszerint 90 nap) nem használta a SIÚ-GoPay sem az NDPP-GoPay szolgáltatást, automatikusan át van irányítva bankja honlapjára hitelesítési adatok megszerzése céljából
 4. A GOPAY a 6.3. bekezdés szerinti lépések elvégzése után közvetlenül, Bakjának az Ön fizetési számláival kapcsolatos információkra irányuló kérdést küld.
 5. Indokolt esetekben Bankja közli Önnel a kérdés elutasítást.
 6. Miután Bankja átvette a kérdést:
  1. Az Ön rendelkezésére bocsátják az Ön számláján a fizetési tranzakció azonosítását lehetővé tevő információkat
  2. Megadják Önnek a fizetési tranzakció összegére vonatkozó információt
  3. Információt kap a számla állapotáról
 7. Az NDPP-GoPay szolgáltatás illetéke az Illetékek díjtáblázatában található, hacsak nem állapodtak meg másképpen.

Biztonsági intézkedések

 1. A SIÚ-GoPay szolgáltatás ideiglenesen deaktiválva lehet olyan esetekben, amikor a fizetési eszköz vagy az Ön biztonsági elemeinek jogosulatlan vagy csalárd felhasználására gyanakszunk.
 2. Ugyanúgy kikapcsolható ez a szolgáltatás olyan további esetekben, amelyek ellentétben vannak a Szerződéses feltételekkel vagy a Biztonsági szabályok megsértése esetében.

A szolgáltatások elérhetőségének korlátozása

 1. A SIÚ-GoPay szolgáltatás nem érhető el üzemszünetek vagy tervezett karbantartási szünetek esetében.

Záró rendelkezések

 1. Jogosultak vagyunk a SIÚ szabályokat egyoldalúan módosítani, a jelen cikkelyben meghatározott szabályok és feltételek szerint. Ezen jogosultsággal egyetért.
 2. A SIÚ szabályok elektronikus formában vannak kiadva és web oldalainkon érhetők el.
 3. A SIÚ szabályok itt nem rendezett rendelkezéseire a továbbiakban a FMTV (törvény) és Szerződéses feltételek az irányadók.
 4. A SIÚ-GoPay szolgáltatás használatából közöttünk és Ön között esetleg létrejövő vitákkal a Cseh Köztársaság Pénzügyi Arbiteréhez is fordulhatnak (a 229/2002 Sb. sz. törvény hatályos hangzásában), amelynek székhelye a Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 címen van. Ez nem érinti azon jogát, hogy bírósághoz forduljon, miközben a Szerződésből eredő vitákat a Cseh Köztársaság bíróságai előtt tárgyalják és döntik el, hacsak a kényszerítő törvény másképpen nem írja elő. Az Ön és közöttünk keletkező viták a mediációról szóló 202/2012 Sb. számú törvény szerint mediációval (közvetítéssel) is rendezhetők.
 5. Tevékenységünket a Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank) felügyeli, székhelye Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Önnek joga van ehhez a felügyeleti szervhez panasszal fordulni.
 6. A jelen SIÚ-GoPay szabályok megsértésével, és amennyiben a GoPay fizetési rendszer regisztrált felhasználója, a PB feltételek, Szerződéses feltételek vagy Biztonsági szabályok megsértésével is okozott kárért (hátrány), függetlenül attól hogy ki a vétkes, a felelősség Önt terheli.
 7. A SIÚ szabályok 2021. 4. 1. napján lesz hatályos.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist