Какви типове карти от GoPay се приемат

​Платежният шлюз на GoPay приема платежни карти издадени от името на следните асоциации:​

mastercard_n_visa.png

Става въпрос предимно за този тип карти:

visa_360.png VISA Classic
 • Стандартна релефна платежна карта с най-широка употреба.
 • Могат да се издават под формата на дебитна или кредитна карта.
visae_360.png VISA Electron
 • Eлекронна платежна карта с онлайн оторизация.
 • В повечето случаи става въпрос за дебитна карта.
 • Не е релефна.
vpay_360.png V Pay
 • Eвропейска дебитна карта.
 • Защитена с най-новата технология за смарт карти.
mastercard.png MasterCard Standard
 • Стандартна релефна платежна карта с най-широка употреба.
 • В повечето случаи става въпрос за кредитна карта.
mce_360.png MasterCard Electronic
 • Eлектронна платежна карта с онлайн оторизация.
 • В повечето случаи става въпрос за дебитна карта.
 • Не е релефна.
maestro.png Maestro
 • Eлектронна платежна карта с онлайн оторизация.
 • Могат да се издават под формата на дебитна или кредитна карта.
 • Не е релефна.

Банките, които издават платежните карти, могат да предложат на своите клиенти няколко вида карти с различни предимства, напр. застраховка за пътуване, отстъпки при пазаруване и т.н.. Oбикновенно разплащателните карти могат да бъдат разделени на кредитни и дебитни. Кредитната разплащателна карта е винаги свързана с парите, които са взети като заем от банката, така, че плащането от кредитната карта няма влияние върху вашето разполагаемо салдо на вашата обикновена банкова сметка. Дебитната карта напротив е пряко свързана с парите ви на обиквовената банкова сметка. Препоръчваме ви, да проверите в своята банка, какъв тип карта ви е била издадена.

Какви информации се намират върху картата

Разплащателната карта обикновено съдържа следните информации:

card front and back.png

Лого на банката - всяка разплащателна карта има обозначение на банката, която я е издала, което се намира в левия или десния горен ъгъл върху предната страна на картата.

EMV чип - чип, който съхранява данните от платежната карта за плащания по терминали за електронно плащане.

Безконтактен символ - новите разплащателни карти съдържат обозначение за безконтактни плащания, когато плащането е оторизирано без въвеждане на ПИНа /PINu до сумата обикновено не повече от 30 EUR.

Номер на разплащателната карта - 16сет цифров номер. Щом като данните върху разплащателната карта са релефно щамповани, става впрос за т.нар. релефна разплащателна карта, с която може да се плаща също на места с механично сканиращо устройство (не се изисква терминал за електронно плащане).

Валидност - дата, до която е валидна разплащателната карта. Валидността може да бъде посочена на разплащателната карта или с дата ОТ - ДО или само ДО във формат месец/година.

Име на собственика - име на собственика на разплащателната карта, на когото е издадена разплащателната карта.

Логото на асоциацията - в повечето случаи се намира върху предната страна в дясния долен ъгъл на картата.

Магнитна лента - тук се намират данните на разплащателната карта за магнитните четящи устройства.

Подпис лентата - собственика на картата се подписва там с черен или син алкохол фикс; подписа не е необходимо да отговаря на модела за подпис в банката, която я е издала.

CVV/CVC - става въпрос за 3-цифров код за потвърждение, който се намира върху задната страна на платежната карта и е изискван при интернет плащанията.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist