Koje vrste GoPay kartica prihvaćate

Sustav GoPay za online plaćanje prihvaća platne kartice izdane u ime sljedećih asocijacija:​

mastercard_n_visa.png

Prvenstveno je riječ o sljedećim vrstama kartica:

visa_360.png VISA Classic
 • Standardna reljefna kartica koja se najviše koristi.
 • Može se izdati u obliku debitne ili kreditne kartice.
visae_360.png VISA Electron
 • Elektronska platna kartica s online odobrenjem.
 • U većini slučajeva to je debitna kartica.
 • Nije reljefna.
vpay_360.png V Pay
 • Europska debitna kartica.
 • Zaštićena najnovijom tehnologijom za čip kartice.
mastercard.png MasterCard Standard
 • Standardna reljefna kartica koja se najviše koristi.
 • U većini slučajeva to je kreditna kartica.
mce_360.png MasterCard Electronic
 • Elektronska platna kartica s online odobrenjem.
 • U većini slučajeva to je debitna kartica.
 • Nije reljefna.
maestro.png Maestro
 • Elektronska platna kartica s online odobrenjem.
 • Može se izdati u obliku debitne ili kreditne kartice.
 • Nije reljefna.

Banke koje izdaju platne kartice, svojim klijentima mogu ponuditi nekoliko vrsta kartica sa raznim prednostima, npr. putno osiguranje, popusti na kupovinu, i sl. Općenito se platne kartice mogu podijeliti na kreditne i debitne. Kreditna platna kartica uvijek je povezana na pozajmljeni novac banke, tj. plaćanje sa kreditne kartice ne utječe na vaš raspoloživi ostakat na tekućem računu. S druge strane, debitna kartica je izravno povezana na vaš novac na tekućem bankovnom računu. Preporučamo vam da kod vaše banke provjerite koja vrsta kartice vam je bila izdana.

Koji podaci se nalaze na kartici

Platna kartica obično sadrži sljedeće podatke:

card front and back.png

Oznaka banke - svaka platna kartica ima oznaku izdavačke banke koja se nalazi u lijevom ili desnom gornjem uglu na prednjoj strani kartice.

EMV čip - čip koji čuva podatke o platnoj kartici za plaćanja na elektronskim platnim terminalima.

Beskontaktna oznaka - nove platne kartice sadrže oznaku za beskontaktno plaćanje, kada je uplata odobrena bez unosa PIN-a u iznosu većinom koji ne prelazi 30 EUR.

Broj platne kartice - 16-cifreni broj Ako su podaci na platnoj kartici urezani, to je tzv. reljefna kartica sa kojom se također može platiti i na mjestima sa mehaničkim uređajem za zapisivanje (nije potreban elektronski terminal za plaćanje).

Valjanost - datum do kada je platna kartica važeća. Valjanost na kartici može biti naznačena datumom OD - DO ili samo DO u formatu mjesec/godina.

Ime vlasnika - ime vlasnika platne kartice na kojega je platna kartica izdana.

Logotip asocijacije - u većini slučajeva nalazi se na prednjoj strani u donjem desnom uglu kartice.

Magnetna traka - ovdje su unijeti podaci platne kartice za magnetske čitače.

Potpisna traka - vlasnik kartice se ovdje potpisuje crnim ili plavim markerom; potpis ne mora biti jednak uzorku potpisa kod izdavačke banke.

CVV/CVC - to je 3-cifreni kôd za verifikaciju koji se nalazi na poleđini platne kartice i potreban je za internetsko plaćanje.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist