Použití funkce opakované platby

Platební brána GoPay umožňuje provedení opakované neboli rekurentní platby pomocí platební karty. Tuto funkci lze velice dobře uplatnit při platbě za pravidelně se opakující služby, např. předplatné.

Tip GoPay:
Funkce opakovaných plateb je standardně dostupná na testovacím prostředí platební brány. V případě, že chcete opakované platby aktivovat pro vaše prodejní místo na provozním prostředí, kontaktujte nejdříve svého obchodního správce nebo podporu GoPay.

Platba je provedena pro kupujícího zcela standardně. Zákazník platbu provede a během platby a po jejím ukončení je ze strany platební brány informován o tom, že si založil opakovanou platbu s příslušnými parametry (částka, frekvence opakování).

Tip GoPay:
Opakování je možné kdykoli zrušit z GoPay účtu dle postupu uvedeného zde.

Opakovanou platbu je možné využít i s další funkcionalitou poskytovanou na straně GoPay - předautorizace. Zákazníkovi je v takovém případě možné nabídnout období zdarma ve využívání služby a zákazník provede standardní platbu s tím, že platba je po určité období blokována na jeho účtu a po uplynutí nastavené doby je zákazníkovi platba stržena a je nastavena opakovaná platba.

U opakovaných plateb můžete využít dva typy:

  • automatická opakovaná platba
  • opakovaná platba na vyžádání

Automatická opakovaná platba

Automatická opakovaná platba je obdobou trvalého příkazu, kdy v pravidelných intervalech dochází ke strhávání stejné částky.

Služba pracuje na principu inkasa, kdy klient souhlasí s výší a periodou platby a limitním termínem ukončení. V případě úspěšné první platby, která autorizuje celkové nastavení, probíhají následné opakované platby v definované periodě již automaticky, bez nutnosti zadávání jakýchkoliv údajů ze strany klienta.


Opakovaná platba na vyžádání

U plateb na vyžádání je výše částky a časový interval platby různý,  záleží na nastavení ze strany obchodníka.

Služba pracuje na stejném principu jako u prvního typu. Klient při první platbě potvrdí, že souhlasí s úhradou částek vyplývajících z čerpání služby a limitním termínem ukončení. První platbou dojde k autorizaci nastavení, následné platby probíhají již automaticky na základě vyžádané částky a termínu úhrady ze strany obchodníka.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory