Proč GoPay nemůže spolupracovat s každým obchodníkem?

GoPay je finanční instituce, jejíž činnost spadá pod dohled České národní banky a Ministerstva financí. Proto musíme dodržovat celou řadu pravidel a nařízení, jako například:

  • pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu
  • zákon o platebním styku
  • pravidla karetních asociací (Visa, Mastercard)

Všechna tato pravidla přímo ovlivňují, s kým můžeme uzavřít spolupráci a za jaké zboží můžeme přes platební bránu procesovat platby. 

Pravidla proti praní špinavých peněz

Abychom zabránili zneužití platebního systému, například pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, používáme vlastní AML pravidla, která vycházejí z českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Důsledkem těchto pravidel mimo jiné je, že všechny obchodníky musíme identifikovat, tedy ověřit jejich totožnost a u firem znát jejich skutečné majitele.

Více o identifikacích se můžete dozvědět zde. Celé znění zákona č. 253/2008 Sb., najdete zde.

Vnitřní zásady a postupy

To, jakým způsobem hlídáme náš platební systém před zneužitím k podvodným transakcím, definují kromě AML zákona i naše vnitřní zásady a postupy. To znamená, že:

  • sledujeme a vyhodnocujeme podezřelé transakce
  • kontrolujeme e-shopy
  • kontrolujeme obchodníky na úrovni řídící a vlastnické struktury proti sankčním seznamům EU
  • a dále

Všechny tyto činnosti podléhají kontrole Ministerstva financí ČR a dalším příslušným orgánům, které na nás dohlíží.

Pravidla karetních asociací 

Karetní asociace je sdružení vydavatelů platebních karet, mezi které patří Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Discover, a další. GoPay spolupracuje s Visa a Mastercard, v jejichž programu je zařazen jako Payment Facilitator a Payment Service Provider.

Karetní asociace stojí na samém vrcholku pyramidy v oblasti byznysu platebních karet, a tak rozhodují o tom, kdo s jejich kartami může nakládat a kdo ne. Pravidla asociací proto zásadním způsobem ovlivňují náš postoj ke schválení akceptace platebních karet.

Asociace svá rozhodnutí nečiní jen tak. Snaží se totiž garantovat maximální bezpečí pro platící zákazníky na internetu. A protože některá odvětví s sebou nesou větší rizika (riziko praní špinavých peněz, podvodné platby, klamání zákazníka, pochroumání reputace karetního byznysu), tak se asociace snaží takový druh zboží omezovat. Jedná se zejména o zboží, které spadá do zakázané kategorie a zboží, které je pokládáno za rizikové

Více informací k metodice posuzování zboží a kredibility obchodníka najdete na našem blogu v článku Proč platební brány nemohou spolupracovat s každým e-shopem

Proč se platební brány musí řídit zejména pravidly karetních asociací, se můžete dočíst v článku Proč v GoPay odmítáme určitý druh zboží

 

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory