Sazebník poplatků - platnost od 1. 5. 2013 do 9. 3. 2014

Sazebník poplatků pro CZK měnu

Premium SMS

Stary-sazebník-SMS-CZK.jpg

Sazebník pro EUR měnu

Starý-sazebník-EUR.jpg

Premium SMS

Stary-sazebník-SMS-EUR.jpg

 

Pravidla používání Sazebníku poplatků:

1. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo poskytnout slevu z poplatků uvedených v tomto Sazebníku poplatků. Sleva je účinná okamžikem stanoveným v oznámení o poskytnutí slevy.

2. Případná individuální dohoda má přednost před obecnou úpravou v Sazebníku poplatků.

3. V případě zavedení nové platební metody pro Dobití GoPay účtu, která není uvedena v aktuálně účinném Sazebníku poplatků, dává Klient souhlas s poplatky za Dobití GoPay účtu prostřednictvím této platební metody tím, že platební metodu poprvé použije za předpokladu, že byl s těmito poplatky předem seznámen.

4. V případě Obchodní platby hradí poplatek za Dobití GoPay účtu a příplatek za přijetí Obchodní platby Klient, který je konečným příjemcem poukázané částky.

5. Obchodní platbou se rozumí platba, jejímž konečným příjemcem je Obchodník, nebo platba provedená prostřednictvím Obchodníka.

* v přípravě

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory