Z jaké URL mohu zakládat platby?

Platby na provozním prostředí musí vždy probíhat ze shodné URL adresy e-shopu, která byla k obchodnímu účtu registrovaná a schválená.

 

K této URL adrese budou následně založené platby přiřazené podle přiřazených provozních údajů.

Tip GoPay: Měníte URL adresu již registrovaného e-shopu nebo chcete
GoPay propojit s úplně novým e-shopem? Postupujte podle návodu zde nebo nám napište na podpora@gopay.cz.

Registrovaný e-shop musí obsahovat Náležitosti prodejního místa.

Příklad: Máte registrovanou a schválenou URL adresu "nazev-eshopu.xy", platby tak mohou být zakládány pouze z URL adresy "nazev-eshopu.xy".

 

Výjimku mají subdomény registrované URL adresy, např. "druhy-nazev.nazev-eshopu.xy", pokud budou platby probíhat za prodej stejných produktů nebo služeb, jako u schválené URL adresy "nazev-eshopu.xy".

 

Shrnutí:
Platby na provozním prostředí musí vždy probíhat ze shodné URL adresy e-shopu, která byla k obchodnímu účtu registrovaná.


Jak je to s rezervačními systémy?

U těch je akceptovatelná varianta, aby platby probíhaly z registrované URL e-shopu ve tvaru nazev-eshopu.rezervacni-reseni.xy (např. https://gopay.gopayrezervace.cz)

 

Při založení platby je také potřeba předávat shodnou URL jako návratovou (parametr return_url v objektu callback), samozřejmě s možností doplnění za lomítkem o další parametry / zacílením.

 

Příklad: nazev-eshopu.rezervacni-reseni.xy/rekapitulace-objednavky (např. https://gopay.gopayrezervace.cz/return/order123).

 

Prefix WWW nemá na výše uvedené vliv, a tak nezáleží, zda je registrovaný e-shop bez www https://nazev-eshopu.xy nebo naopak s www https://www.nazev-eshopu.xy.

Zároveň je potřeba vždy předávat v parametru order_description url prodejního místa (nazev-eshopu.rezervacni-reseni.xy, nebo nazev-eshopu.xy), které jste u nás zaregistroval pro realizaci plateb. Parametr order_description předáváte dle naší technické dokumentace při zakládání platby v těle požadavku.
Případně alternativou místo parametru order_description je předávat v objektu item položku objednávky obsahující url v parametrech 
name a product_url.

Shrnutí k rezervačním systémům:

 • platby musí probíhat z registrované URL e-shopu
 • při založení platby je také potřeba předávat:
  • v návratové URL shodný tvar registrované URL e-shopu
  • v popisu objednávky (parametr order_description) shodný tvar registrované URL e-shopu NEBO v položce (coby parametry name a product_url) shodný tvar registrované URL e-shopu


Příkladová situace 1:
Je zaregistrovaný
gopay.cz

 • platba proběhne z gopay.cz - V POŘÁDKU
 • platba proběhne z www.gopay.cz - V POŘÁDKU
 • platba proběhne z www.gopay.com - NENÍ V POŘÁDKU, protože se jedná o jinou doménu prodejního místa
 • platba proběhne z www.gopay.cz/neco-nekde - V POŘÁDKU, pokud sekce cílí na prodejní stránku se stejnými produkty nebo službami, které byly schválené pro URL gopay.cz
 • platba proběhne z neco.gopay.cz - V POŘÁDKU, pokud jsou na subdoméně nabízené stejné produkty nebo služby, které byly schválené pro URL gopay.cz

Příkladová situace 2:

Je zaregistrované prodejní místo gopay.gopayrezervace.cz, které používá rezervační systém Gopayrezervace.

 • platba proběhne z gopay.gopayrezervace.cz, u platby je předaná návratová URL gopay.gopayrezervace.cz/nekam-se-vracim/cilova-stranka a v popisu objednávky se předává gopay.gopayrezervace.cz - V POŘÁDKU
 • platba proběhne z gopay.rezervacegopay.cz a u platby je předaná návratová URL gopay.gopayrezervace.cz/nekam-se-vracim/cilova-stranka - NENÍ V POŘÁDKU, protože platba byla založena z jiné URL rezervačního systému (pravděpodobně v rámci jiného řešení, které procesuje platby na doméně rezervacegopay.cz)
 • platba proběhne z gopay.gopayrezervace.cz a návratová URL je vracim-se-jinam.testgopay.cz/nekam-se-vracim/cilova-stranka - NENÍ V POŘÁDKU, protože návratová URL je odlišná. Základní URL by se měla vždy shodovat s URL, ze které byla platba založena.
 • platba proběhne z gopay.gopayrezervace.cz, u platby je předaná návratová URL gopay.gopayrezervace.cz/nekam-se-vracim/cilova-stranka
  a v popisu objednávky se předává
  Objednávka k gopay.gopayrezervace.cz - V POŘÁDKU, v popisu objednávky se předává shodná URL
  a lze předávat i další doplňující informace (v tomto případě "Objednávka k....")
 • platba proběhne z gopay.gopayrezervace.cz a návratová URL je gopay.gopayrezervace.cz/nekam-se-vracim/cilova-stranka
  a v popisu objednávky se předává gopay.rezervacegopay.cz - NENÍ V POŘÁDKU, protože v popisu objednávky je uvedena odlišná URL


Proč to tak děláme? 


Provozní údaje sice slouží pro založení plateb, ale i přes veškerou prevenci (zaslání pouze na registrované kontakty oprávněným osobám) se stále jedná o zneužitelné údaje, které se mohou dostat se do rukou nepovolané osoby.

 

Neoprávněná osoba může s provozními údaji nekontrolovaně zakládat platby z jiné platformy nebo prostředí, a tyto platby pak mohou proběhnout za mystifikující sortiment. To může mít negativní dopad na skutečný e-shop a poškodit jméno obchodníka a záměrně zatížit systém platební brány.

 

Proto máme pro nakládání s provozními údaji specifická pravidla, a to, že platby musí být vždy zakládané ze stejné URL adresy, která je uvedená při registraci (tj. URL předávaná v requestu při založení platby v hlavičce coby parametr referer).

 

V případě rezervačního systému můžeme přijmout tvar nazeveshopu.rezervacnisystem.xy, pokud se bude zároveň u plateb předávat URL shodná coby návratová (viz. výše) a URL bude také uvedena v předávaném popisu objednávky.

 

Tip GoPay: Pokud máte pochybnosti nebo si nevíte rady, poraďte se s naší technickou podporou na e-mailu integrace@gopay.cz.


Zakládání plateb se statickou URL je nepřípustné a jedná se o porušení GOPAY podmínek.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory