Co obsahuje dokument o vyúčtování?

Vyúčtování je proces, kdy převádíme vaše přijaté platby na váš bankovní účet. Převedené platby jsou poníženy o stanovené poplatky.  

Pro přehledné zaúčtování poplatků slouží Dokument o vyúčtování. Dokument o vyúčtování je k dispozici v XML formátu a PDF formátu. Oba formáty vygenerujete ve vašem obchodním účtu (Obchodní účet > Vyúčtování > Detail vyúčtování/více > Report/XML), viz článek Nastavení vyúčtování v GoPay obchodním účtu

Na ukázkové vyúčtování se můžete podívat v příloze článku. 

Co dokument o vyúčtování obsahuje?

Popis PDF struktury

Dokument vyúčtování je rozdělen na dvě části:

- základní informace o vyúčtování

- detaily jednotlivých plateb dle platebních metod


V první části vyúčtování jsou dostupné všechny obchodní informace, včetně kontaktních údajů nebo čísla bankovního účtu, na který jsou peněžní prostředky vypláceny. Číslo vyúčtování je vždy použito jako variabilní symbol platby vyúčtování.

Tip GoPay:
Vyúčtování může být odesláno na smluvně podepsaný bankovní účet ve více platbách (avšak maximálně ve třech platbách). Tyto platby mají shodný variabilní symbol, odpovídající číslu vyúčtování, aby bylo možné vyúčtované prostředky spárovat s konkrétním vyúčtováním.

Zúčtovací období je období, za které je vyúčtování prováděno. Vyúčtování je možné nastavit na různé frekvence - denní, týdenní, měsíční, případně je možné nastavit limit pro vyúčtování. Pokud budete mít např. nastaveno denní vyúčtování s minimální částkou 10 000 Kč, vyúčtování se vám provede až v okamžiku, kdy na účtu bude stanovená částka, bez ohledu na nastavenou frekvenci vyúčtování. Vyúčtování můžete také provést manuálně, mimo nastavené zúčtovací období, z rozhraní GoPay obchodního účtu.​

vyúčtování 1_rc.jpg

Co znamená, že “Zbývající částka vyúčtování bude převedena v okamžiku úhrady partnerů GoPay”?

Znamená to, že platby zatím nejsou kryty naším partnerem (bankou, mobilním operátorem, apod.). Tyto platby jsme tedy ještě neobdrželi, a tak vám je nemůžeme zaslat. Jakmile platby od partnerů obdržíme, zašleme vám je na váš účet. 

Popis rozpadu poplatků

  1. Mezibankovní poplatek - Interchange fee (IF) je provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu. Tato kategorie poplatku se vztahuje pouze na platební metodu “Platební karta”.
  2. Poplatek Karetním asociacím (KA) je provize, kterou obdrží konkrétní karetní společnost (např. VISA nebo MasterCard), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Tato kategorie poplatku se vztahuje pouze na platební metodu “Platební karta”.
  3. Ostatní poplatky (OP) je poplatek, který je rozdělen mezi bankovní instituce a ostatní společnosti, které se na zprostředkování konkrétní platební transakce spolupodílely. Tato kategorie poplatku se vztahuje na veškeré platební metody.

Dohromady tyto kategorie poplatků tvoří celkový poplatek za zprostředkování platebního styku. 

vyúčtování_detail.jpg

 

vzor vyúčtování_04.png

Na dalších stranách vyúčtování je uveden Přehled plateb podle platebních metod. U každé platební metody je uveden seznam plateb, které můžete identifikovat podle čísla (ID) objednávky, popř. protistrany, data a částky, dále je zde uvedena celková částka za konkrétní platební metodu a objem plateb snížený o poplatky. U každé platby jsou dále uvedeny procentuální
poplatky (% OP) a transakční poplatky (tr. OP); u platební metody “Platební karta” jsou poplatky ještě rozšířeny o Mezibankovní poplatky (IF) a poplatky Kartových asociací (KA).

popis vyúčtování rc.jpeg

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory