Co je identifikace a proč se musím identifikovat?

V tomto článku se dozvíte, co je identifikace, proč je nutná a jaké možnosti identifikace máte.

Co je identifikace?

Identifikace je proces, kdy ověřujeme identitu obchodníka. 

Povinnost identifikovat naše klienty nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "Zákon").

Identifikaci musíme provádět před prvním přepnutím na provozní prostředí a v průběhu spolupráce i v případě potřeby aktualizace údajů (např. pokud platnost poskytnutého identifikačního dokladu vypršela).

Jak se můžete identifikovat?

1. Osobně

 • v provozovně GoPay v Českých Budějovicích (IGY office centrum, 4. patro, Pražská 1247/24, 370 04, České Budějovice),
 • na pobočce společnosti Worldline v Praze*,
 • se zástupcem GoPay Bratislavě.

Identifikaci provedete osobně se zástupcem GoPay.

*Pro setkání na pobočce společnosti Worldline kontaktujte náš obchodní tým v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 na telefonu +420 735 700 488, kde si s Vámi domluvíme termín a čas schůzky. Sídlo společnosti Worldline je na adrese Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8 – Karlín, vchod A, 2. patro

Jak na to?

2. Vzdáleně prostřednictvím Veřejné listiny o identifikaci

Identifikaci provedete prostřednictvím tzv. Veřejné listiny o identifikaci, kterou nám po vystavení úřední osobou zašlete poštou.

Jak na to?

 • Nechte si vystavit Veřejnou listinu o identifikaci a její originál nebo ověřenou kopii nám včetně všech příloh pošlete poštou.

Mezi úřední osoby, které mohou vystavit Veřejnou listinu o identifikaci, patří:

 • kontaktní místa veřejné správy - Czechpoint,
 • krajský nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • notář.

Více informací najdete v článku Vzdálená identifikace prostřednictvím Veřejné listiny o identifikaci.

3. Vzdáleně přes internet

Identifikaci zpracujeme v GoPay na základě ověřovací platby z vašeho bankovního účtu a fotografií dokladů, které nám pošlete e-mailem.

Jak na to?

 • Zašlete ověřovací platbu na bankovní účet GOPAY s variabilním symbolem vašeho EVČ čísla, které jste získali při registraci.
 • Na gopay@gopay.cz pošlete:
  • oboustrannou kopii občanského průkazu jednatele / jednatelů,
  • oboustrannou kopii dalšího identifikačního dokladu (pas, řidičský průkaz) jednatele / jednatelů,
  • printscreen nebo scan výpisu z bankovního účtu, který je v systému registrován a který je veden na vaši společnost.

Více informací najdete v článku Vzdálená identifikace přes internet.

Jaké dokumenty k identifikaci potřebujete?

K osobní identifikaci potřebujete:

Ke vzdálené identifikaci prostřednictvím Veřejné listiny potřebujete:

 • Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby (v případě, kdy s GoPay spolupracujete jako fyzická osoba),
 • Veřejná listina o identifikaci právnické osoby (v případě, kdy s GoPay spolupracujete jako právnická osoba),
 • průkaz totožnosti,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • ověřenou plnou moc (v případě zmocněnců).

Ke vzdálené identifikaci přes internet potřebujete:

 • oboustrannou kopii občanského průkazu jednatele / jednatelů,
 • oboustrannou kopii dalšího identifikačního dokladu (pas, řidičský průkaz) jednatele / jednatelů,
 • printscreen nebo scan výpisu z bankovního účtu, který je v systému registrován a který je veden na vaši společnost.

Tip GoPay:
Identifikovat se musí osoba, která s GoPay podepsala smlouvu. 

Pozor na nejčastější chyby

1. Veřejnou listinu o identifikaci musí vystavit úřední osoba

Nestačí, když Veřejnou listinu vytisknete a pošlete nám ji s úředně ověřeným podpisem. 

Pro uznání identifikace je nutné, aby Veřejnou listinu vystavila oprávněná úřední osoba. 

Jde o:

 • notáře, 
 • krajský úřad nebo obecní úřad s rozšířenou působností, 
 • kontaktní místa veřejné správy - CzechPoint (najdete např. na pobočkách České pošty)

2. Pouhé vyplnění a podepsání identifikačního formuláře nestačí

Identifikační formulář slouží ke zpracování identifikace při osobním setkání se zástupcem GoPay. 

Bez podpisu našeho zástupce nemůžeme identifikační formulář pro zpracování identifikace uznat. 

3. Jako povinnou osobu uvádějte vždy GOPAY s.r.o.

Nikdy jako povinnou osobu neuvádějte vaši firmu - není to tak správně. 

4. Uvádějte správný účel identifikace

Doporučujeme jako účel identifikace uvádět následující text:
Splnění povinnosti identifikace vyplývající z ustanovení §7 zákona č. 253/2008 Sb. 

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory