Dopady COVID-19 do akceptační politiky (aktualizováno 29.4.2020)

Jaké dopady má současná COVID-19 epidemie do akceptační politiky GoPay?

1. Roušky a respirátory

Aktuálně umožňujeme akceptaci plateb pouze obchodníkům, kteří splní tyto podmínky:

 • obchodník má u GoPay delší obchodní historii,
 • obchodník prokáže, že disponuje příslušným výrobním a/nebo distribučním zázemím,
 • obchodník prodává naskladněné zásoby nebo zboží, jehož dodávky má prokazatelně pod vlastní kontrolou,
 • obchodník je srozuměn, že na vyžádání GoPay dodá dodací listy k jednotlivým objednávkám, nebo předací listy se soupisem odeslaného zboží,
 • obchodník je srozuměn s případným prodloužením provedení vyúčtování prostředků z GoPay,
 • obchodník je srozuměn s omezením akceptace v případě platby kartou pouze na platební karty vydané v České republice.

Zdůvodnění opatření:

V důsledku epidemie COVID-19 jsme za poslední měsíc zaregistrovali nárůst prodejů těchto zdravotních pomůcek o několik řádů.

Bohužel se mezi prodejci objevuje značné množství podvodníků, kteří tak činí s plánem vyinkasovat peníze a zmizet. Procento podvodů dosahuje takové výše, že na problém upozorňuje na svých stránkách i Česká obchodní inspekce.

Podstatnou komplikací je i ne zcela zaručená spolehlivost distribuční sítě, protože toto zboží je nedostatkové celosvětově a do odběratelsko-dodavatelských vztahů často zasahují politické zájmy, kdy zásilky jsou zadržovány nebo i konfiskovány.

Z těchto důvodu jsou prodejci roušek i respirátorů a jejich obchodní model podrobování detailnímu prověřování ze strany acquirerských bank, protože negativní důsledky podvodu nebo neschopnosti dodat slíbené zboží v přislíbených termínech zasahuje i je.

Podle našich dosavadních zkušeností tak nemají příliš šancí projít tímto schvalovacím řízením subjekty, které nemají dostatečně transparentní historii při obchodování s obdobným sortimentem, protože u nově vzniklých subjektů nelze spolehlivě rozeznat, s jakými úmysly a zkušenostmi daný obchodník do tohoto segmentu vstupuje a jaké skýtá záruky, že jeho podnikání nezpůsobí jenom škody.

2. Výrobky, u kterých je deklarováno potlačení účinků COVID-19

V souvislosti se stanoviskem společnosti Mastercard, která zařadila výrobky deklarující potlačení účinků viru COVID-19 na BRAM (program Mastercard, který eviduje výrobky a služby, které jsou zákazané pro akceptaci platebních karet), upravujeme akceptační politiku vůči těmto výrobkům následovně:

Akceptaci platebních karet nově neumožníme na žádném portálu, který má ve své nabídce jakékoliv zboží, které je deklarováno jako ochrana nebo jako nástroj proti viru COVID-19 včetně synonym "koronavirus", "corona" a dalších. 

Toto omezení se vztahuje na:

 • jakékoliv zdravotní pomůcky, jako jsou respirátory, filtry, roušky apod.,
 • jakékoliv technické prostředky, jako jsou filtry vzduchu, ionizátory, částicové mikrofiltry apod.,
 • desinfekční prostředky, gely, utěrky, mechanické zábranné prostředky (rukavice, obleky, štíty) apod.,
 • testovací sady, vakcíny, léky vč. monitorovacích a měřících sad,
 • a podobné.

Opatření se nevztahuje na výrobce, kteří disponující certifikátem příslušné vládní nebo EEA certifikační autority (nejlépe CE certifikát), případně jejich distributorům nebo autorizovaným prodejcům.

3. Akce, vstupenky, členství v různých spolcích

Aktuálně pozastavujeme akceptaci pro nové obchodníky v tomto segmentu. Očekáváme, že pozastavení potrvá min. 2 měsíce, a to v závislosti na vývoji vládních opatřeních.

4. Cestovní kanceláře

Očekáváme zavedení restrikcí v nejbližší době.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory