Požadavky na integraci pro dodavatele

V tomto článku naleznete seznam požadavků pro integraci platební brány GoPay do dodavatelských obchodních platforem (např. e-shopová řešení typu Shoptet nebo Eshop-rychle.cz).

Jednotlivé požadavky vychází z dlouhodobých zkušeností GoPay s integracemi platební brány GoPay do těchto řešení. Jejich cílem je zajistit optimální zobrazení a fungování platební brány GoPay pro koncové uživatele a dosáhnout maximálního konverzního výkonu celého objednávkového procesu.

Certifikovaný dodavatel_zlata_150.png

Tip GoPay: Chcete se stát Certifikovaným dodavatelem GoPay? Integrujte GoPay podle uvedených požadavků, nechte si integraci posoudit a získejte označení Certifikovaný dodavatel GoPay. Více informací naleznete v článku "Jak získám označení Certifikovaný dodavatel GoPay?".

Technické požadavky

V rámci implementace s platební bránou vaše řešení musí splnit povinná kritéria a mělo by se řídit našimi doporučeními.

Povinná kritéria

 • Poskytněte prosím technické podpoře GoPay ukázkovou testovací stránku s prodejním formulářem a přístup do jeho administrace (prostředí) z pohledu obchodníka.
  Přístup nesmí být podmíněný instalací řešení / aplikace třetí strany, zajistěte prosím webový přístup na ukázkovou stránku a do administrace.

 • Integrace s platební bránou musí probíhat v REST API (V3).

 • Vycházejte z nejnovější verze SDK knihoven a jazyků PHP, .NET, Java a pod.

 • E-shop poběží na zabezpečené stránce s HTTPS, TLS podpora musí být alespoň ve verzi 1.2.

 • Platby na provozním prostředí musí vždy probíhat ze shodné URL adresy e-shopu, která byla k obchodnímu účtu registrovaná a schválená, viz dle článku "Z jaké URL mohu zakládat platby?".

 • Zajistěte, aby se dotaz na stav platby provedl vždy po redirectu (return_url) a HTTP notifikaci (notification_url) a docházelo ke korektním aktualizacím příslušných objednávek. Dotaz na stav platby prosím neprovádějte cyklicky.

 • U objednávek prosím zobrazte správně a pro klienty srozumitelně názvy stavů objednávek.

 • Když zákazník přejde v e-shopu do košíku objednávky (checkout), proveďte prosím získání seznamu povolených platebních metod (vrácený seznam je vždy v češtině). Funkcionalitu volejte prosím pouze jednou, neposílejte k ní requesty cyklicky.

 • V košíku objednávky zajistěte správné zobrazení platebních metod - na výběr máte z přímé / agregované prezentace, viz ukázky níže. Pro zobrazení předvybrané platební metody na bráně prosím použijte parametr default_payment_instrument v objektu payer. Platební metody ovšem nesmí být spojeny do jedné možnosti, tedy aby zákazník musel volit metodu až na bráně. Seznam platebních metod je možné uchovávat v cache, ale je nutno zajistit případnou aktualizaci, aby se promítly změny, pokud obchodník zakáže / povolí některé metody ve svém GoPay obchodním účtu. Alternativně je obchodníkovi v konfiguraci pluginu možno nabídnout vlastní nastavení platebních metod. V takovém případě provádějte API volání pro získání platebních metod v konfiguraci pluginu, a to v okamžiku, kdy obchodník nastavuje platební metody v rámci pluginu.
   

   

 • Podporuje-li vaše prostředí různé jazykové mutace a ne pouze českou, názvy platebních metod převeďte a zobrazte v odpovídajícím jazyce (například u stránky v angličtině zobrazit anglické názvy platebních metod Payment card, Online bank transfer atd.).

 • Zajistěte prosím, aby se platební metoda Apple Pay zákazníkům v košíku objednávky zobrazila pouze v případě použití podporovaných zařízeních Apple s prohlížečem Safari. Informace k implementaci naleznete v našem článku v části "Jak integrovat Apple Pay?", anebo přímo na stránce Apple pro vývojáře.

 • K prezentaci platebních metod prosím používejte výhradně správná loga platebních metod.

 • Zabraňte zpoplatnění platebních metod.

 • Po založení platební brány prosím zajistěte vyvolání platební brány, viz náš článek část "Vyvolání platební brány". Nabídněte obchodníkovi možnost volby mezi Inline a Redirect (přesměrováním).

 • Prezentujte prosím ve vaší administraci správné názvy údajů Client Secret, ClientID a GoID, obdobně nabídněte obchodníkovi možnost nastavení testovacího a provozního prostředí.

 • Zajistěte ve vaší administraci validaci údajů (Client Secret, ClientID a GoID pro příslušnou variantu prostředí - testovací / produkční) vždy, když v ní obchodník provede úpravu nastavení údajů, a to následovně. Client Secret a ClientID ověříte získáním přístupového tokenu a v případě GoID zkontrolujete získáním seznamu povolených platebních metod. Ověření prosím neprovádějte cyklicky.

 • Předávejte prosím vždy v rámci objektu contact všechny parametry. Telefon zákazníka předávejte vždy včetně předčíslí (př. +420).

 • Odchytejte prosím všechny možné a vámi podporované scénáře pro úspěšné / neúspěšné dokončení plateb, stejně tak situaci spojenou s návratem do e-shopu (objednávky) bez potvrzení platební metody na platební bráně a situaci v případě na bráně potvrzené banky pro offline (standardní) bankovní převod. Jedná se konkrétně o následující situace.​

  • Platba zaplacena (PAID) - zákazník se vráti do e-shopu a musí se mu zobrazit rekapitulace s potvrzením úspěšné úhrady.

  • Platba zamítnuta (CANCELED) - zákazník platbu nedokončil úspěšně, vrátí se do e-shopu, kde by se měla zobrazit rekapitulace s informací o neuhrazené objednávce a měla by se mu nabídnout možnost provést novou platbu, případně nabídnout možnost zaslání e-mailu s linkem na provedení nové platby.

  • Vypršelá platba (TIMEOUTED) - zákazník mohl zůstat příliš dlouho na bráně a nevrátil se na e-shop, poté si aktualizuje objednávku a měla by se zobrazit informace, že objednávka nebyla úspěšně uhrazena, tedy opět nabídnout provedení nové platby, či zaslání e-mailu s odkazem na provedení nové platby.

  • Platební metoda vybrána (PAYMENT METHOD CHOSEN) - v rámci uvedené situace se čeká na výsledek platby, platba zatím není uhrazena, ale k uhrazení může dojít později. Situace bude nejčastěji nastávat u offline bankovního převodu (má-li obchodník v GoPay obchodním účtu povoleno u Bankovních převodů Offline), avšak může k ní výjímečně dojít také u dalších platebních metod. V tomto případě by nemělo být zákazníkovi nabízeno opětovné zaplacení, aby nedošlo k dvojí úhradě. Pokud je platba následně ukončena stavem TIMEOUTED, ze strany GoPay bude odeslána HTTP notifikace a na jejím základě lze odeslat zákazníkovi email s odkazem na opětovné uhrazení.

  • Vytvořena (CREATED) - Zákazník na platební bráně nepotvrdil žádnou platební metodu, vrátil se do e-shopu, životnost platby ještě nevypršela (možnost ověření dotazem po přesměrování / redirectu) a měl by mít možnost pokračovat ve stejné platbě k dané objednávce.

   Možný scénář v případě nestandardní situace -
   Pokud by zákazník zavřel okno ve chvíli, kdy na bráně nepotvrdil žádnou metodu a z brány neprovedl přesměrování zpět do e-shopu a následně by si například v novém okně prohlížeče vyvolal košík / objednávku (coby příhlášením uživatele k účtu na e-shopu), v tomto případě to lze při vstupu do zákazníkova účtu (u příslušné objednávky) ošetřit provedením dotazu na stav platby mimo doporučené situace (redirect, HTTP notifikace), postačí však provést jednou / při vstupu (ověřování stavu neprovádějte cyklicky). K id platby, kterou jste si předtím uložili do databáze, získáte k příslušné objednávce informaci o aktuálním stavu nedokončení/zaplacení. Zůstává-li platba stále ve stavu CREATED, můžete zákazníkovi u objednávky nabídnout k této platbě nové vyvolání brány (předvybraná metoda zůstává stejná). Pokud by nastala jakákoli jiná situace popsaná výše, pak můžete postupovat dle odpovídajícího doporučení.

Nepovinné - doporučené možnosti

 • Nabízíte-li e-shop ve více jazyčných mutacích, předávejte prosím při založení platby také parametr lang s odpovídajícím jazykem.
   
 • V případě neúspěšné platby nabídněte a zašlete zákazníkovi email s odkazem na opětovné uhrazení. Link na platbu lze vygenerovat standardně coby parametr gw_url a umístit do těla e-mailu. U platby můžete nabídnout předvybranou platební metodu, jako u původní platby, kterou zákazník k objednávce prováděl. Můžete se inspirovat naším článkem, konkrétně částí "Umístění push platby do e-mailu s potvrzením objednávky".
 • V rámci vyššího komfortu pro klienty můžete umožnit přímo GoPay předávat provozní údaje obchodníků (Client Secret, ClientID a GoID) do administrace vaší platformy. Tzn. zajistit přístup přes přihlášení na doméně obchodníka pod www.nejakyeshop.xy/gopay-login. Po přihlášení bude moci technik technické podpory GoPay zadat do formuláře potřebné údaje.

 

Další možné funkcionality, které můžete nabídnout

 • Refundace plateb - nabídněte zákazníkům možnost vrácení prostředků.
   
 • Opakované platby - umožněte zákazníkům pravidelné stržení plateb, a to v některé ze dvou podporovaných variant.
   
 • Předaturizované platby - funkcionalita je vhodná pro použití v kombinaci s opakovanými platbami, u předobjednávek a za platbu služeb, u kterých se může částka změnit, anebo k platbě nakonec nedojde. Garantujeme blokaci až po dobu 4 dnů.
   
 • Stahování výpisů pohybů přes API - v rámci funkcionality lze stahovat výpisy pohybů v podporovaných formátech.
   
 • Unikátní otisk karty a Platba karetním tokenem - Funkcionalita umožňuje jednak v rámci tzv. otisku karty ověřit, že při platbě byla použita konkrétní platební karta, a zároveň lze zajistit, aby tato konkrétní karta byla použita u následných plateb (lze použít u standardní platby, inicializačních/zakládající opakované platby a předautorizované platby).
   
 • PSD2 platba tokenem účtu - díky této funkcionalitě lze zajistit u PSD2 (expresních) bankovních převodů, že platby budou v rámci zapamatovaného režimu probíhat ke konkrétnímu bankovnímu účtu zákazníka.
   

Požadavky na prezentaci GoPay

 • Pro prezentaci informací o GoPay na vašich stránkách nebo v administraci vašeho řešení vycházejte výhradně z článku "Jaké informace o GoPay můžete prezentovat zákazníkům"? Pokud chcete prezentovat informace nad rámec toho, co je v článku uvedeno, vždy o tom GoPay informujte a výsledný záměr s námi konzultujte.​
   
 • Zajistěte, aby se obchodníci vašeho řešení mohli registrovat u GoPay prostřednictvím přiděleného registračního formuláře se specifickou URL adresou. Díky registraci přes tento formulář rozpoznáme, že daný obchodník používá vaše řešení.

 • ​Odkaz na registrační formulář prezentujte na viditelném místě v administraci vašeho řešení i na vašich webových stránkách, v případě, že na nich uvádíte informace o GoPay.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory