Jak účtovat o GoPay

Doporučujeme účtovat o GoPay jako o financích, tj. v účtové třídě 2.

Naše doporučení vychází z odborného stanoviska nezávislého auditora a jeho správnost potvrdil i Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ČR.

Jak funguje GoPay?

V rámci spolupráce s GoPay je každému klientovi otevřen GoPay obchodní účet. Na ten jsou připisovány realizované platby za prodané zboží či služby a z něho jsou v souladu s obchodním ujednáním odečítány poplatky za poskytnuté služby. K vyúčtování, tedy přesunu prostředků z GoPay obchodního účtu na bankovní účet klienta, dochází po skončení zvoleného zúčtovacího období. Započtení poplatků probíhá v rámci jedné transakce.

Postup, jak účtovat

K účtování využijte výpis realizovaných plateb, který za zvolené období získáte v požadovaném formátu (např.: ABO, CSV, XLS) z GoPay obchodního účtu a zároveň vám ho s každým vyúčtováním zašleme na váš e-mail.

Podle získaného výpisu účtujte jako o financích v účtové třídě 2, tedy jako o klasickém bankovním účtu. Jediným rozdílem je, že na GoPay obchodní účet jsou připisovány elektronické peníze. Ty ale lze z hlediska jejich likvidity definovat jako peněžní ekvivalent.

Správnost uvedeného postupu potvrzuje stanovisko auditora

Tip GoPay: Na výpisu z účtu najdete celkovou částku za poplatky.
Detailní přehled poplatků najdete v dokladu o vyúčtování služeb GoPay, který zasíláme s každým vyúčtováním na e-mail. Doklad můžete využít jako předpis pro analytické účtování nebo jen pro kontrolu smluvených podmínek.

Daňová evidence

Pro potřeby daňové evidence doporučujeme účtovat analogicky, jako pro účetnictví, tedy podle výpisu plateb.

Jak potvrzuje stanovisko Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR,
zdanitelný příjem nastává v okamžiku připsání prostředků na GoPay obchodní účet (tedy v okamžiku emise elektronických peněz).