Refundace

Pomocí funkcionality refundace je možné provést vrácení platby zpět zákazníkovi. Vrácení platby vždy probíhá originální platební metodou.

Refundace se rozdělují na dva druhy. Jedná se buď o refundace úplné, kdy je vrácena celá platba, nebo refundace částečné, u které dojde k navrácení pouze části platby.

Tip GoPay:
​Refundaci platby je nutné autorizovat pomocí tokenu. Token pro refundaci platby je nutné založit ve scope=payment-all. Více informací o procesu získání tokenu zjistíte v článku popisujícím postup integrace platební brány.

Plná refundace

Plná refundace je provedena požadavkem na API. Jediným parametrem volání je amount, který určuje částku, kterou si přejete vrátit zákazníkovi. U plné refundace je amount nastaven na částku, ve které byla platba uhrazena. Jako odpověď na refundaci je vrácen objekt, který obsahuje id platby a stav provedení refundace. Jakmile je refundace provedena, platba přechází do stavu REFUNDED, o čemž informujeme pomocí standardní HTTP/GET notifikace. Více o notifikacích naleznete v článku popisujícím postup integrace platební brány.

Tip GoPay:
Parametr amount je předáván jako celé číslo v haléřích a nikdy nemůže obsahovat větší hodnotu, než je částka, ve které platba byla uhrazena.

Částečná refundace

Částečná refundace se provádí pomocí stejného požadavku na API jako refundace plná. Jediný rozdíl je v nastavení parametru amount. V parametru amount předáváte hodnotu odpovídající části platby, kterou chcete vrátit. Jako odpověď na refundaci je vrácen objekt, který obsahuje id refundované platby a stav refundace. Poté, co je refundace provedena, platba přechází do stavu PARTIALLY_REFUNDED, o čemž informujeme pomocí standardní HTTP/GET notifikace.

Částečnou refundaci není možné provádět na testovacím prostředí u platební metody platební karty. Otestování částečné refundace na testovacím prostředí je tedy možné provádět pouze u bankovních převodů.

Refundace dle platebních metod

U online bankovních tlačítek je možné částečné i plné refundace provádět až 24 hodin po uhrazení platby. U platebních karet je možné provést plnou refundaci ihned po uhrazení platby, ale částečnou až po uplynutí 24 hodin.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory