Jaké informace musím prezentovat pro opakované platby?

Pokud nabízíte automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby), je důležité, abyste zákazníky o vzniku a nastavení těchto plateb dostatečně informovali. 

Předejdete tak případným nedorozuměním ze strany zákazníka, který se pak nebude divit, že mu najednou z karty strháváte peníze. 

Při vzniku opakované platby získejte souhlas zákazníka (např. využitím checkboxu):

 • se založením a parametry opakované platby
 • s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay

Zároveň zákazníkovi sdělte, že s údaji jeho platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Do objednávkového formuláře uveďte následující parametry opakovaných plateb:

 • důvod založení opakované platby (např: platba za předplatné),
 • ​maximální částka opakované platby,
 • zda-li je částka platby fixní nebo variabilní,
 • období, po které bude opakovaná platba strhávána,
 • datum nebo frekvence strhávání opakované platby,
 • zda-li je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní,
 • konkrétní forma komunikace, jakou může zákazník využít pro změnu nastavení opakované platby (např. e-mailová adresa uvedená v objednávce),
 • informace, jak opakovanou platbu zrušit a stornovat, popř. odkaz na tyto podmínky.

Parametry opakované platby umístěte na viditelné místo (oddělené od obchodních podmínek), kde zákazník uděluje souhlas s jejím založením. 

Tip GoPay: Opakované platby nelze použít na strhávání splátek v případě prodeje na splátky! Tyto platby je nutné řešit mimo platební bránu GoPay.

Zákazníkův souhlas se založením a parametry opakované platby si uchovejte k případným potřebám dokazování, že zákazník souhlasil se založením opakované platby (doporučujeme alespoň 12 měsíců po ukončení opakování). 

Objednávkový formulář pro založení opakované platby může vypadat např. takto:

Tip GoPay: Informace o opakovaných platbách doplňte také do obchodních podmínek vašeho prodejního místa. 

Poté, co zákazník odsouhlasí vznik opakované platby, potvrďte mu do 2 pracovních dní, že platba byla skutečně založena. 

Zároveň informujte zákazníka alespoň 7 pracovních dní předem, když:

 • se chystáte strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby,
 • skončila perioda, po kterou měl zákazník vaši službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba, 
 • dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby). 

Po vzniku opakované platby následně zákazníka informujte, že platba byla skutečně založena.

Doporučujeme také zákazníky informovat při změně parametru opakované platby, nebo pokud od posledního stržení opakované platby uběhla delší doba (např. jeden rok).

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory