Proč musím platit poplatky a z čeho se skládá cena za platbu kartou?

Celková cena za platbu kartou se skládá ze tří částí:

  • Mezibankovní poplatek - provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu.

  • Poplatek karetní společnosti - provize, kterou obdrží konkrétní kartová společnost (např. VISA nebo MasterCard), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou.

  • Ostatní poplatky - poplatky, které jsou rozděleny mezi bankovní instituce a ostatní společnosti, které se na zprostředkování konkrétní platební transakce podílely.

V závislosti na kategorii karty, značce karty a místu jejího vydání rozlišujeme tzv. regulované platební karty a ostatní platební karty (neregulované). 

Na tzv. regulované platební karty (spotřebitelské debetní a kreditní karty vydané v evropském hospodářském prostoru značkami VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro) se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751, které stanovuje maximální výši mezibankovního poplatku a poplatku karetní společnosti.

Na ostatní platební karty (služební karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro a spotřebitelské karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard vydané mimo evropský hospodářský prostor) a Maestro se toto nařízení nevztahuje, a proto je u nich celková cena za platbu vyšší.

Nicméně, jak dokládá tabulka Zastoupení jednotlivých typů karet níže v tonto článku, v naprosté většině případů se setkáváme s platbami přes regulované karty.

Níže najdete kompletní přehled poplatků pro regulované i ostatní platební karty.

Regulované platební karty

Kategorie karty Značka karty Mezibankovní poplatek 1) Poplatek karetní společnosti2) Ostatní poplatky3)            Celkový poplatek4)        
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru
spotřebitelská debetní VISA, VISA Electron, V Pay 0,20 % 0,14 % 1,76 % + 3 CZK 2,1 % + 3 CZK
MasterCard, Maestro 0,20 % 0,27 % 1,76 % + 3 CZK 2,23 % + 3 CZK
spotřebitelská kreditní VISA, VISA Electron, V Pay 0,30 % 0,50 % 1,76 % + 3 CZK 2,21 % + 3 CZK
MasterCard, Maestro 0,30 % 0,27 % 1,76 % + 3 CZK 2,33 % + 3 CZK

Ostatní platební karty (neregulované)

Kategorie karty Značka karty Mezibankovní poplatek 1) Poplatek karetní společnosti2) Ostatní poplatky3)           Celkový poplatek4)            
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru
služební VISA, VISA Electron, V Pay 1,60 % 0,10 % 1,76 % + 3 CZK 3,46 % + 3 CZK
MasterCard, Maestro 1,60 % 0,20 % 1,76 % + 3 CZK 3,56 % + 3 CZK
Karty vydané mimo evropský hospodářský prostor
spotřebitelské a služební VISA, VISA Electron, V Pay 0,20 % - 1,70 % 0,10 % - 1,80 % 1,76 % + 3 CZK 2,06 % - 5,26 % + 3 CZK
MasterCard, Maestro 0,20 % - 1,70 % 0,10 % - 1,80 % 1,76 % + 3 CZK 2,06 % - 5,26 % + 3 CZK

1) Provize bankovní instituci, která příslušnou platební kartu vydala. Seznam poplatků neobsahuje úplný výčet sazeb mezibankovních poplatků, které mohou být použity při zúčtování transakcí. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který jí předá provozovatel platební metody.
2) Provize kartové společnosti, která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o průměrný náklad (interval), za karetní transakci kartové společnosti VISA a MasterCard. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který stanoví provozovatel platební metody.
3) Poplatky GoPay a třetích stran (např. autorizační centra, acquirer a další), které poskytují související služby s platbou. U individuálních cenových ujednání je výše poplatku stanovena na základě individuální kalkulace. Místo 3 CZK je možné podle měny účtu zúčtovat poplatek v jiné měně ve výši 0.12 EUR / 0.13 USD / 0.11 GBP / 0.58 PLN / 48 HUF / 0.70 RON / 0.30 BGN.
4) Průměrný celkový náklad za platbu kartou. Místo 3 CZK je možné podle měny účtu zúčtovat poplatek v jiné měně ve výši 0.12 EUR / 0.13 USD / 0.11 GBP / 0.58 PLN / 48 HUF / 0.70 RON / 0.30 BGN.

Zastoupení jednotlivých typů karet

Na základě dlouhodobého sledování plateb uvádíme orientační podíly jednotlivých typů karet na všech platbách kartami.

Kategorie karty

Značka karty

Zastoupení na všech platbách kartami
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru
spotřebitelská debetní VISA, VISA Electron, V Pay 31,27 %
MasterCard, Maestro 48,37 %
spotřebitelská kreditní VISA, VISA Electron, V Pay 7,53 %
MasterCard 11,97 %
služební VISA, VISA Electron, V Pay 0,40 %
MasterCard, Maestro 0,40 %
Karty vydané mimo evropský hospodářský prostor
spotřebitelské a služební VISA, VISA Electron, V Pay > 0,10 %
MasterCard, Maestro > 0,10 %

Pokud nechcete akceptovat vybranou kategorii platebních karet (např. z důvodu vyššího mezibankovního poplatku), sdělte nám tuto informaci a na základě vašeho požadavku vám zašleme odpovídající nabídku. Zároveň deaktivujeme konkrétní kategorii platebních karet na vašem prodejním místě, takže majitelé této platební karty u vás platbu neprovedou.

Tip GoPay: Informujte vaše zákazníky o tom, jaké karty a platební metody akceptujete. Předejdete tak případným nedorozuměním.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory