Předautorizované platby

Předautorizované platby umožňují vytvoření blokace (předautorizace) finančních prostředků na kartě zákazníka namísto stržení. Vytvořenou blokaci držíme po dobu 4 dnů. Během této doby může obchodník platbu buď strhnout nebo uvolnit. Předautorizované platby se hodí například pro platby za zboží, u kterého v době nákupu není jisté, zda bude dostupné.

Tip GoPay:
Funkce předautorizovaných plateb je standardně dostupná na testovacím prostředí platební brány. V případě, že chcete předautorizované platby aktivovat pro vaše prodejní místo na provozním prostředí, kontaktujte nejdříve svého obchodního správce nebo podporu GoPay.

Založení předautorizované platby

Předautorizovaná platba je založena požadavkem na REST API, kdy je parametr preauthorization nastaven na hodnotu true. Po založení platby je vrácen objekt popisující její stav a parametry. Součástí odpovědi je i parametr gw_url, který využijete pro vyvolání platební brány, buď ve formátu inline nebo redirect.

Poté, co zákazník předautorizovanou platbu uhradí, platba přechází do stavu AUTHORIZED
O změně stavu platby informujeme prodejní místo pomocí automatické HTTP/GET notifikace na notifikační URL adresu předanou při založení platby. Více informací o notifikacích naleznete v článku popisujícím postup integrace platební brány.

Stržení předautorizované platby

Plné stržení předautorizované platby se provádí požadavkem na API, který strhne blokaci z účtu zákazníka a finanční prostředky připíše na GoPay obchodní účet obchodníka.

Platbu je dále možné strhnout pouze částečně pomocí požadavku částečného stržení předautorizované platby. V případě stržení menší částky, než na kterou byla platba původně autorizována, dochází k aktualizaci údajů původní platby dle nového volání. Zbylá částka je zákazníkovi automaticky odblokována zpět na platební kartu.

Platba přechází do stavu PAID. O změně stavu informujeme pomocí standardní HTTP/GET notifkace.

Zrušení předautorizované platby

Při nedostupnosti zboží nebo nemožnosti poskytnutí služby zákazníkovi je nutné provést zrušení předautorizované platby pomocí požadavku na API. Blokace finančních prostředků na účtu zákazníka je následně uvolněna a platba přechází do stavu CANCELED. O změně stavu informujeme pomocí standardní HTTP/GET notifikace.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory