Z čeho se skládá poplatek při platbě kartou?

Celková cena za platbu kartou se skládá ze tří částí:

  • Mezibankovní poplatek - provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu.

  • Poplatek karetní společnosti - provize, kterou obdrží konkrétní kartová společnost (např. VISA nebo MasterCard), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou.

  • Ostatní poplatky - poplatky, které jsou rozděleny mezi bankovní instituce a ostatní společnosti, které se na zprostředkování konkrétní platební transakce podílely.

V závislosti na kategorii karty, značce karty a místu jejího vydání rozlišujeme tzv. regulované platební karty a ostatní platební karty (neregulované). 

Na tzv. regulované platební karty (spotřebitelské debetní a kreditní karty vydané v evropském hospodářském prostoru značkami VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro) se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751, které stanovuje maximální výši mezibankovního poplatku.

Na ostatní platební karty (služební karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro a spotřebitelské karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard vydané mimo evropský hospodářský prostor) a Maestro se toto nařízení nevztahuje, a proto je u nich celková cena za platbu vyšší.

Nicméně, jak dokládá tabulka Zastoupení jednotlivých typů karet níže v tomto článku, v naprosté většině případů se setkáváme s platbami přes regulované karty.

Níže najdete kompletní přehled poplatků pro regulované i ostatní platební karty.

Regulované platební karty

Kategorie karty Značka karty Mezibankovní poplatek 1) Poplatek karetní společnosti2) Ostatní poplatky3)            Celkový poplatek4)         Zastoupení typu karet 
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru 95,7 %
spotřebitelská debetní VISA, VISA Electron, V Pay 0,20 % 0,14 % 1,76 % + 3 CZK 2,1 % + 3 CZK 46,3 %
MasterCard, Maestro 0,20 % 0,27 % 1,76 % + 3 CZK 2,23 % + 3 CZK 39,7 %
spotřebitelská kreditní VISA, VISA Electron, V Pay 0,30 % 0,15 % 1,76 % + 3 CZK 2,21 % + 3 CZK 4 %
MasterCard, Maestro 0,30 % 0,27 % 1,76 % + 3 CZK 2,33 % + 3 CZK 5,7 %

Ostatní platební karty (neregulované)

Kategorie karty Značka karty Mezibankovní poplatek 1) Poplatek karetní společnosti2) Ostatní poplatky3)           Celkový poplatek4)             Zastoupení typu karet
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru 3,4 %
služební VISA, VISA Electron, V Pay 1,60 % 0,14 % 1,76 % + 3 CZK 3,5 % + 3 CZK 1,8 %
MasterCard, Maestro 1,60 % 0,28 % 1,76 % + 3 CZK 3,64 % + 3 CZK 1,6 %
Karty vydané mimo evropský hospodářský prostor 0,9 %
spotřebitelské a služební VISA, VISA Electron, V Pay 0,20 % - 1,70 %

0,81 %

1,76 % + 3 CZK 2,77 % - 4,27 % + 3 CZK 0,58 %
MasterCard, Maestro 0,20 % - 1,70 % 0,94 % 1,76 % + 3 CZK 2,9 % - 4,4 % + 3 CZK 0,32 %

1) Provize bankovní instituci, která příslušnou platební kartu vydala. Seznam poplatků neobsahuje úplný výčet sazeb mezibankovních poplatků, které mohou být použity při zúčtování transakcí. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který jí předá provozovatel platební metody.
2) Provize kartové společnosti, která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o průměrný náklad (interval), za karetní transakci kartové společnosti VISA a MasterCard. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který stanoví provozovatel platební metody.
3) Poplatky GoPay a třetích stran (např. autorizační centra, acquirer a další), které poskytují související služby s platbou. U individuálních cenových ujednání je výše poplatku stanovena na základě individuální kalkulace. Místo 3 CZK je možné podle měny účtu zúčtovat poplatek v jiné měně ve výši 0,12 EUR / 0,13 USD / 0,11 GBP / 0,58 PLN / 48 HUF / 0,70 RON / 0,30 BGN.
4) Průměrný celkový náklad za platbu kartou. Místo 3 CZK je možné podle měny účtu zúčtovat poplatek v jiné měně ve výši 0,12 EUR / 0,13 USD / 0,11 GBP / 0,58 PLN / 48 HUF / 0,70 RON / 0,30 BGN.

Zastoupení jednotlivých typů karet

Na základě dlouhodobého sledování plateb uvádíme orientační podíly jednotlivých typů karet na všech platbách kartami.

Kategorie karty

Značka karty

Zastoupení na všech platbách kartami
Karty vydané v evropském hospodářském prostoru
spotřebitelská debetní VISA, VISA Electron, V Pay 46,3 %
MasterCard, Maestro 39,7 %
spotřebitelská kreditní VISA, VISA Electron, V Pay 4 %
MasterCard 5,7 %
služební VISA, VISA Electron, V Pay 1,8 %
MasterCard, Maestro 1,6 %
Karty vydané mimo evropský hospodářský prostor
spotřebitelské a služební VISA, VISA Electron, V Pay 0,58 %
MasterCard, Maestro 0,32 %

Pokud nechcete akceptovat vybranou kategorii platebních karet (např. z důvodu vyššího mezibankovního poplatku), sdělte nám tuto informaci a na základě vašeho požadavku vám zašleme odpovídající nabídku. Zároveň deaktivujeme konkrétní kategorii platebních karet na vašem prodejním místě, takže majitelé této platební karty u vás platbu neprovedou.

Tip GoPay: Jakmile se rozhodnete neakceptovat určitou kategorii platebních karet, musíte o tom informovat vaše zákazníky, a to srozumitelným a jednoznačným způsobem.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory