Vzdálená identifikace přes Veřejnou listinu

V tomto článku se dozvíte, co je to Veřejná listina o identifikaci, kde vám ji vystaví a jaké doklady k vystavení dokumentu potřebujete. 

Co je Veřejná listina o identifikaci?

Veřejná listina o identifikaci je dokument, který dokládá provedení identifikace vaší osoby. Listinu na vaší žádost vystaví a ověří úřední osoba nebo kontaktní místo veřejné správy

Vystavenou a ověřenou listinu nám následně zašlete poštou na naši korespondenční adresu. 

Kde vám Veřejnou listinu vystaví?

Veřejnou listinu vám vystaví:

 1. ​kontaktní místa veřejné správy - CzechPoint
 2. krajský nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností
 3. notář

Nejjednodušší způsob je zajít na CzechPoint, který najdete například na České poště. Seznam všech CzechPoint míst je dostupný na oficiálních stránkách.

O něco méně pohodlnější je zajít na úřad, a to zejména kvůli hůře dostupným úředním hodinám. K notáři se budete muset objednat na přesný termín, navíc počítejte i s vyšším poplatkem za vyhotovení listiny.

Co Veřejná listina o identifikaci obsahuje?

Veřejná listina o identifikaci musí obsahovat:

 1. kdo (úřední osoba), na čí žádost (vaší) a pro jaký účel* identifikaci provedl,
 2. identifikační údaje osoby, která je identifikována (vy),
 3. vaše osvědčení prohlášení o identifikaci
 4. místo a datum sepsání listiny, popřípadě místo a datum, kde a kdy k identifikaci došlo, pokud se místo nebo datum sepsání liší 
 5. podpis toho, kdo provedl identifikaci, otisk jeho úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci.

Tip GoPay: Jako účel* identifikace doporučujeme uvést následující text: Splnění povinnosti identifikace vyplývající z ustanovení §7 zákona č. 253/2008 Sb.

Co si musíte vzít s sebou, když chcete žádat o provedení identifikace?​

 • průkaz totožnosti
 • výpis z obchodního rejstříku 
 • ověřenou plnou moc, pokud chcete identifikovat zmocněnce 

Veřejnou listinu byste neměli nosit vyplněnou s sebou, vystaví vám ji příslušný úřad. 

Úřední osoba provede identifikaci na základě vašich identifikačních dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas). Kopie těchto dokladů musí být v příloze Veřejné listiny o identifikaci a musí být čitelné. 

Pokud se chce identifikovat zmocněnec, musí být v příloze Veřejné listiny i ověřená kopie plné moci. 

Veřejnou listinu i se všemi jejími přílohami pak úřední osoba spojí pevně do svazku. 

Tip GoPay: Pozor na časté chyby

1. Veřejná listina musí být kompletní a musí ji vystavit úřední osoba

Častou chybou je, že nám dorazí dokument s ověřeným podpisem a identifikace chybí. Této chyby se prosím vyvarujte a zasílejte nám kompletní Veřejnou listinu o identifikaci.

2. Jako povinnou osobu uvádějte GOPAY s.r.o.

Neuvádějte jako povinnou osobu vaší firmu. 

3. Identifikovat se musí osoba, která s námi podepsala smlouvu

Identifikaci musí podstoupit osoba, která s námi podepsala registrační formulář, tedy smlouvu. 

Kam můžete Veřejnou listinu zaslat?

Veřejnou listinu zašlete poštou na naši korespondenční adresu:

GOPAY s.r.o.
Pražská třída 1247/24
370 04 České Budějovice

Poté, co Veřejnou listinu obdržíme, zkontrolujeme všechny její náležitosti. Pokud bude listina v pořádku, uznáme vaši identifikaci za hotovou a vaše vyúčtování obnovíme (v případě, že je vyúčtování zablokované).

V případě, že Veřejnou listinu obdržíme chybně vyhotovenou nebo bez patřičných příloh, nebudeme moct uznat vaši identifikaci jako řádně splněnou. 

Více informací k Veřejné listině o identifikaci vám rádi sdělíme e-mailem na podpora@gopay.cz.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory