Kdo je to PEP?

PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. 

Jedná se např. o:

 • vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
 • vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu, apod.,
 • člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu
 • ministr, náměstek ministra, státní tajemník
 • poslanec a senátor
 • člen řídícího orgánu politické strany
 • dále se může jednat
  • prezident České republiky
  • předseda vlády České republiky
  • soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu
  • člen bankovní rady České národní banky,
  • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
  • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise.

Zároveň se za PEP považuje:

 • osoba blízká k osobě uvedené výše
 • společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, případně svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako je osoba výše
 • skutečný majitel právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby výše.

Podrobnější informace jsou dostupné v §4 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, viz zde.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory