Z jakého účtu mohu poslat ověřovací platbu?

Jaké bankovní účty je možné uznat v rámci identifikace?

Ověření bankovního účtu probíhá v souladu s AML zákonem 253/2008 Sb., kdy platba musí být přijata z bankovního účtu registrovaného na majitele. 

Podmínkou ověření bankovního účtu je:

  • vlastnictví bankovního účtu
  • disponenství k bankovnímu účtu

Vlastnictví bankovního účtu

V prvním případě je nutné, aby bankovní účet byl veden na osobu, která je u banky uvedena jako majitel bankovního účtu, tedy osoba, na kterou je bankovní účet založen. 

Může se jednat o fyzickou osobu nebo společnost. 

Disponenství k bankovnímu účtu

V souladu s AML zákonem lze využít i případ, kdy je určeno disponenství k bankovnímu účtu, a to pouze v roli manžel / ka

Ostatní případy disponenství AML zákon nepodporuje. 

Jako doklad k ověření bankovního účtu na úrovni disponenta je nutné doložit doklad potvrzující toto disponenství, např. oddací list. 

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory