Seznam zakázaných kategorií

 • Agresivní pornografie a násilí, zejména dětská pornografie, zoofilie, znásilnění a jiné násilí na lidech
 • Materiály, které podněcují nenávist, násilí či rasovou nesnášenlivost
 • Omamné, psychotropní látky a jedy a náčiní k jejich výrobě či distribuci
 • Léky na předpis
 • Nelegální prodej tabákových a alkoholických výrobků
 • Nelicencované nebo nezákonné hazardní hry či sázky
 • Zboží, služby, data či jiné produkty porušující autorská práva, ochranné známky či jiná práva k nehmotným statkům
 • ​Zboží a služby, při kterých dochází nebo existuje odůvodněné podezření na využívání dětské práce nebo porušení lidských práv
 • Zboží a služby napomáhající či propagující trestnou činnost, odcizené zboží včetně digitálních a virtuálních produktů
 • Zboží a služby, na které se vztahují mezinárodní sankce
 • Ohrožené rostlinné a živočišné druhy
 • Kulturní a přírodní dědictví
 • ​Neregistrované charitativní služby a nadace, crowdfunding
 • Financování sekt
 • Skořápkové společnosti
 • Sdílené vlastnictví rekreačních objektů
 • Zbraně a s nimi spojené produkty a služby, včetně zbraní pro rekreační a sportovní účely 
 • Pyrotechnika a příslušenství
 • Služby zprostředkující žádosti o víza
 • Filesharing (sdílení obsahu)
 • Vymáhání dluhů a pohledávek
 • Eskortní služby včetně inzerce
 • Prodej zvířat
 • Emise virtuální měny (ICO)
 • Binární opce
 • Pyramidová schémata

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory