Cookies pravidla

Toto sdělení je poskytnuto dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

O nás

 1. Společností GOPAY (dále také „správce údajů“) se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto OS pravidlech. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 českého zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a provozuje Platební systém GoPay.

Základní informace

 1. Tato pravidla (dále jen “Cookies pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme ke zpracování cookies v Platebním systému GoPay (co jsou “cookies” můžete najít třeba zde). Řídíme se při tom českým zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).
 2. Během zpracování cookies dbáme na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zároveň jsme povinni plnit ustanovení příslušných právních předpisů a aplikovat přiměřená opatření na ochranu právního pořádku, demokratické společnosti a jejích konkrétních důležitých zájmů, jak je uvedeno dále.

Jak cookies zpracováváme?

 1. Cookies zpracováváme za účelem oprávněného zájmu provozovatele Platebního systu GoPay. Díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost Platebního systému GoPay.
 2. Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce níže.
 3. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče nebo se nám ozvete na podpora@gopay.cz, tel.: +420 387 685 123. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete taky zde.
 4. Alternativně je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na podpora@gopay.cz. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení. Vznesete-li však námitku proti zpracování cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho Platebního systému.
 5. Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik předávaná třetím stranám se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.
 6. Jako subjekt údajů berete výše uvedené informace na vědomí.

Závěrečná ustanovení 

 1. Pokračováním využívání funkcí Platebního systému GoPay vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto Cookies pravidel a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.
 2. Jsme oprávněni jednostranně měnit tato Cookies pravidla podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
 3. Změníme-li Cookies pravidla, jsme povinni o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nová Cookies pravidla, všechny registrované uživatele Platebního systému GoPay.
 4. Cookies pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.
 5. Cookies pravidla nabývají účinnosti dnem 01. 06. 2021.

Seznam zpracovaných cookies

 
Název Účel Expirace Přístup k informacím
apbct_cookies_test Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com
apbct_page_hits Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com
apbct_prev_referer Used by the website to identify and eliminate spam on the website's comment-function. Session gopay.com
apbct_site_landing_ts Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. Session gopay.com
apbct_visible_fields Used by the website to identify and eliminate spam on the website's comment-function. Session gopay.com
bp_user-registered Registers whether the user is logged in. This allows the website owner to make parts of the website inaccessible, based on the user's log-in status. 4999 dní gopay.com
bp_user-role Registers whether the user is logged in. This allows the website owner to make parts of the website inaccessible, based on the user's log-in status. 4999 dní  gopay.com 
bp_ut_session Determines which parts of the website should be accessible for the specific users, based on login-status, geographical location or other parameters. 4999 dní gopay.com 
CookieConsent Stores the user's cookie consent state for the current domain. 1 rok gopay.com
sid Preserves users states across page requests. 29 dní  seznam.cz
CookieConsent Stores the user's cookie consent state for the current domain. 1 rok gopay.com 
ct_checkjs Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com
ct_fkp_timestamp Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com
ct_pointer_data Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com 
ct_ps_timestamp Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Session gopay.com 
PHPSESSID Preserves user session state across page requests. Session gopay.com 
tld Used to optimize the loading speed on the website. This is done by pre-loading some procedures in the visitors' browser. Session gopay.com 
c Used in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. 6070 dní  leady.com
sid Preserves users states across page requests. 29 dní  seznam.cz
CONSENT Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 6070 dní  youtube.com
weird_get_top_level_domain The cookie determines the preferred language and country-setting of the visitor - This allows the website to show content most relevant to that region and language. Session gopay.com
collect  Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session google-analytics.com
_at.hist.# Used by the social sharing platform AddThis to store the user's usage history of the AddThis sharing widget. Trvale gopay.com 
_ce.s Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1779 dní  gopay.com 
_CEFT This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. 1 rok  gopay.com 
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky gopay.com 
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate. 1 den gopay.com 
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 den  gopay.com 
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 den  gopay.com 
_hjFirstSeen This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 den  gopay.com 
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Trvale gopay.com 
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 rok gopay.com 
_hjIncludedInPageviewSample Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. 1 den gopay.com 
_hjIncludedInSessionSample Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 den  gopay.com 
_hjTLDTest Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session gopay.com 
apbct_timestamp Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website. Session gopay.com
ce_clock Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website. Trvale gopay.com 
p.gif Keeps track of special fonts used on the website for internal analysis. The cookie does not register any visitor data. Session typekit.net
_ce.s Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1779 dní  gopay.com 
_CEFT This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. 1 rok  gopay.com 
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 rok  gopay.com 
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate. 1 den  gopay.com
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 den gopay.com 
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 den  gopay.com 
_hjFirstSeen This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 den gopay.com 
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 rok gopay.com 
_hjTLDTest Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session gopay.com
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky gopay.com 
_gid Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 den  gopay.com 
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Trvale gopay.com 
_hjIncludedInPageviewSample Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. 1 den  gopay.com 
_hjIncludedInSessionSample Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 den  gopay.com 
ce_clock Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website. Trvale gopay.com 
p.gif Keeps track of special fonts used on the website for internal analysis. The cookie does not register any visitor data. Session typekit.net
loc Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 13 měsíců  addthis.com
uvc Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 13 měsíců  addthis.com
xtc Registers the user's sharing of content via social media. 13 měsíců  addthis.com 
retargeting Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Session seznam.cz
IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok  doubleclick.net 
pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session doubleclick.net 
RUL Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is done to make their marketing efforts more efficient. 1 rok doubleclick.net
test_cookie Used to check if the user's browser supports cookies. 1 den doubleclick.net
fr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months facebook.com 
tr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session facebook.com
ads/ga-audiences Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session google.com
pagead/1p-user-list/# Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session google.com
pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session google.com
__atuvc Updates the counter of a website's social sharing features. 13 měsíců  gopay.com 
__atuvs Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 den gopay.com 
_at.cww Used by the social sharing platform AddThis.  Trvale gopay.com 
_fbp Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 měsíce gopay.com 
_gcl_au Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 měsíce gopay.com 
at-lojson-cache-# Used by the social sharing platform AddThis. Trvale gopay.com 
at-rand Used by the social sharing platform AddThis. Trvale gopay.com 
VISITOR_INFO1_LIVE Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní  youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session youtube.com
yt.innertube::nextId Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Trvale youtube.com 
yt.innertube::requests Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Trvale youtube.com
yt-remote-cast-available   Session youtube.com
yt-remote-cast-installed Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. Session youtube.com
yt-remote-connected-devices Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video.  Trvale youtube.com
yt-remote-device-id Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. Trvale youtube.com
yt-remote-fast-check-period Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. Session youtube.com
yt-remote-session-app Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. Session youtube.com
yt-remote-session-name Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. Session youtube.com
retargeting Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Session seznam.cz
IDE Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok  doubleclick.net
pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session doubleclick.net
test_cookie Used to check if the user's browser supports cookies. 1 den doubleclick.net
fr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 měsíce facebook.com
tr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session facebook.com
ads/ga-audiences Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session  google.com
pagead/1p-user-list/# Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session google.com
pagead/landing Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session google.com
_fbp Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 měsíce gopay.com 
_gcl_au Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 měsíce gopay.com
apbct_site_referer   2 dny gopay.com
apbct_urls   2 dny gopay.com
ce_cookie_check   Session gopay.com 
ce_get_top_level_domain   Session gopay.com
ce_need_secure_cookie   Session gopay.com
ct_timezone   Session gopay.com
hbv_388123   Trvale gopay.com 
leady_session_id   Session gopay.com 
leady_tab_id   Trvale gopay.com
opanda_vid   Trvale gopay.com 
tk   Trvale gopay.com 
leady_session_id   Session gopay.com
leady_tab_id   Trvale gopay.com 
tk   Trvale gopay.com 

Kdo může mít k údajům přístup:

 1. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 2. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
  • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00,
  • službou Microsoft Clarity, provozovaná společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA.
 3. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory