Opakované platby

Pomocí opakovaných plateb je možné periodicky nebo na vyžádání strhávat finanční prostředky z karty zákazníka poté, co zákazník autorizoval počáteční platbu. Opakované platby se hodí např. pro různé předplatné nebo služby s měsíčními poplatky.

Platební brána umožňuje provedení dvou typů opakovaných plateb. Prvním jsou automatické opakované platby, u kterých se s počáteční platbou nastaví perioda opakování a platby již dále probíhají automaticky. Druhým typem jsou opakované platby na vyžádání. U plateb na vyžádání je nutné každou následnou platbu strhávat požadavkem na REST API ze strany obchodníka. Výhodou opakovaných plateb na vyžádání je možnost řídit si částku a čas stržení dalších plateb.

Tip GoPay:
Funkce opakovaných plateb je standardně dostupná na testovacím prostředí platební brány. V případě, že chcete opakované platby aktivovat pro vaše prodejní místo na provozním prostředí, kontaktujte nejdříve svého obchodního správce nebo podporu GoPay.

Automatické opakované platby

Automatická opakovaná platba je založena požadavkem na REST API ze strany portálu obchodníka. Nastavení opakované platby určuje objekt recurrence, jehož parametry jsou recurrence_cycle, recurrence_period a recurrence_date_to. Parametr recurrence_cycle, určuje cyklus opakované platby a může nabývat hodnot DAY, WEEK, MONTH. Parametr recurrence_period dále rozšiřuje recurrence_cycle. Pomocí recurrence_period je možné nastavit periodu opakovaní v daném cyklu. Například pokud bude recurrence_cycle nastaven na hodnotu DAY a recurrence_period na 3, tak bude opakovaná platba provedena každý 3. den. Posledním nutným parametrem je recurrence_date_to, který určuje platnost opakované platby. Do tohoto data ji bude systém platební brány automaticky strhávat. Parametr recurrence_date_to musí obsahovat hodnotu datumu vetší než je aktuální datum a menší než 2099-12-31.

Tip GoPay:
Založení opakované platby je nutné autorizovat pomocí tokenu. Více informací o procesu získání tokenu zjistíte v článku popisujícím postup integrace platební brány.

Využití plateb

Automatické opakované platby se hodí pro služby s pravidelnou platbou ve stejné výši, např. předplatné časopisu, jehož cena se nemění.

Opakované platby na vyžádání

Opakovaná platba na vyžádání je zakládána stejným požadavkem na REST API, jako platba automatická, ale liší se v nastavení parametru recurrence_cycle. U platby na vyžádání recurrence_cycle nabývá pouze hodnoty ON_DEMAND.

Strhávání dalších následných plateb je prováděno pomocí požadavku na API, který umožní u následné platby specifikovat vlastní částku amount, číslo objednávky order_number, popis objednávky order_description, položky nákupu (items) i dodatečné volitelné parametry platby (additional_params). Jako odpověď na vytvoření následné platby je vrácen objekt popisující stav a parametry nově vzniklé následné platby.

Tip GoPay:
Doporučujeme se pokoušet alespoň o 3 pokusy stržení. Pokud žádný z pokusů o stržení následné opakované platby nebude úspěšný, opakování může být zrušeno.

Využití plateb

Opakované platby na vyžádání se hodí pro služby s nepravidelnou platbou nebo platbou podle čerpání služby.

Uhrazení platby

Odpovědí na založení opakované platby je objekt popisující stav nově vzniklé platby, jehož součástí je i parametr gw_url, kterou použijete pro vyvolání platební brány ve formě inline nebo redirect.

Je nutné, aby zákazník uhradil tuto nově vzniklou zakládající opakovanou platbu, čímž autorizuje provádění dalších následných automatických opakovaných plateb.

Notifikace

Následné platby jsou notifikovány pomocí standardních http notifikací, viz sekce notifikace v článku popisujícím postup integrace platební brány.

Notifikace následné platby navíc obsahuje GET parametr parent_id, který obsahuje id zakládající platby.

Tip GoPay:

HTTP notifikace lze odesílat i v případě, že zákazník zruší opakování platby. Pokud chcete být o této akci zákazníka informováni, kontaktujte prosím technické oddělení GoPay na e-mailu integrace@gopay.cz.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory