Požadavky identifikačních dokladů

V tomto článku vás seznámíme s požadavky na identifikační dokumenty a doklady, které požadujeme v rámci ověřovacích procesů.

1. Identifikační doklad

Identifikačním dokladem označujeme například občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.

Pokud to identifikační doklad umožňuje, je požadována přední i zadní strana dokladu. Kopie identifikačního dokladu musí splňovat následující náležitosti:

 • doklad musí být platný (minimálně tři měsíce do konce platnosti),
 • doklad musí být ve formátu JPG, PNG nebo PDF,
 • doklad musí být barevný,
 • doklad nesmí být znehodnocen žádným vodotiskem,
 • jednotlivé informace včetně fotografie musí být čitelné a jednoznačně rozpoznatelné
 • jednotlivé informace nesmí být rozmazané ani začerněné, apod.

Příklad akceptovaného identifikačního dokladu

Přední strana identifikačního dokladu​

Zadní strana identifikačního dokladu​

Příklad neakceptovaného identifikačního dokladu

Přední strana identifikačního dokladu

Zadní strana identifikačního dokladu

2. Výpis z bankovního účtu

Kopie výpisu z bankovního účtu musí splňovat požadavky identifikačního dokladu a musí být aktuální (ne starší než 3 měsíce).

Kopie výpisu musí obsahovat následující informace

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • číslo bankovního účtu
 • bankovní ústav
 • provedené platby (minimálně ověřovací platba zaslaná GOPAY s.r.o. v rámci identifikace)

Příklad akceptovaného výpisu z bankovního účtu

Příklad neakceptovaného výpisu z bankovního účtu

3. Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby

Zobrazený dokument demonstruje, jaké informace mají být uvedeny na Veřejné listině o identifikaci fyzické osoby. Více informací o požadavcích na veřejnou listinu o identifikaci se dozvíte zde.

V dokumentu musí být uvedeny následující informace:

 • jaká instituce veřejnou listinu vydává, např. obecní úřad, notář, krajský úřad, apod.
 • na žádost koho je listina vyhotovena - uveďte detaily společnosti GOPAY s.r.o.
 • za jakým účelem je listina vyhotovena - zpravidla za účelem identifikace
 • detaily identifikované osoby
 • prohlášení identifikované osoby
 • podpis identifikované osoby, včetně data a místa podpisu
 • přílohy - součástí Veřejné listiny musí být kopie hlavního identifikačního dokladu (občanský průkaz)
 • datum, místo a podpis osoby, která identifikaci provedla

1. strana vzoru

2. strana vzoru

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory