Jak funguje vyúčtování GoPay?

Vyúčtování je proces, kdy dochází k přesunu prostředků z GoPay na bankovní účet obchodníka. Zároveň při něm dochází ke stržení poplatků za přijaté platby. Jak takový proces probíhá a co vyúčtování může ovlivnit?

V tomto článku se dozvíte :

 • jak probíhá platba v e-shopu
 • jak putují peníze mezi zákazníkem, GoPay a vámi
 • jak funguje vyúčtování
 • vlastnosti vyúčtování
 • vysvětlení parametru D
 • odkaz na článek Proč u mě neprobíhá vyúčtování a další užitečné odkazy

Jak probíhá platba v e-shopu

Pro pochopení vyúčtování je nejprve nutné si připomenout, jakým způsobem funguje platba přes GoPay z pohledu e-shopu:

 1. Platba
  Zákazník provede platbu na portálu obchodníka přes platební bránu.

 2. Autorizace platby
  GoPay předá informace o platbě k autorizaci. Při autorizaci banka zákazníka potvrzuje, jestli má zákazník na účtu dost peněz a jestli může platba proběhnout. Pokud je vše v pořádku, platba je schválena. 
 3. Emise elektronických prostředků
  Následně dojde k navýšení zůstatku elektronických peněz na GoPay obchodním účtu obchodníka. Zároveň GoPay o výsledku autorizace informuje zákazníka i obchodníka. 

Jak peníze putují

Elektronické prostředky na GoPay obchodním účtu nejsou opravdové peníze. Jde pouze o ekvivalent skutečných peněz ve světě GoPay. 

 1. Přesun peněz od banky zákazníka do banky GoPay
  Krátce po autorizaci platby obdrží GoPay od banky zákazníka tzv. bankovní avízo. Jde o informaci, která GoPay říká, že může očekávat, že banka zákazníka zašle na bankovní účet GoPay peníze ve výši autorizované platby. Ke skutečnému připsání peněz na bankovní účet GoPay, a tedy i k pokrytí autorizované platby, dochází podle typu platby a doby placení do několika hodin, v některých případech i do několika dní.
 2. Vyúčtování GoPay
  Aby bylo možné přijaté peníze vypořádat, provádíme v GoPay tzv. vyúčtování. Jde o proces, kdy GoPay sečte přijaté prostředky obchodníka na jeho GoPay obchodním účtu, odečte od nich poplatky za své služby a výsledek sesumíruje do tzv. dokumentu o vyúčtování. Vyúčtování se provádí vždy za určité období.
 3. Přesun peněz z banky GoPay do banky obchodníka
  Jakmile proběhne vyúčtování, zadává GoPay příkaz k výplatě skutečných peněz v sumě podle vyúčtování na bankovní účet obchodníka. V závislosti na tom, jestli vyúčtování proběhlo automaticky, nebo ho provedl obchodník manuálně, dochází následně k výplatě peněz z banky GoPay do banky obchodníka. Zároveň s tím se sníží zůstatek elektronických prostředků na GoPay obchodním účtu obchodníka, a to o vyúčtovanou částku včetně poplatku pro GoPay.

Tip GoPay: Jak dlouho trvá převod peněz z banky GoPay do banky obchodníka?
U vnitrobankovního převodu, např. z Komerční banky do Komerční banky, je převod rychlý, peníze v praxi obdržíte do několika minut od odeslání příkazu. 

U mezibankovního převodu, kdy dochází k převodu mezi dvěma různými bankami (např. z Komerční banky do Monety), je přesun peněz pomalejší. Platby jsou připisovány další den od odeslání příkazu. 

Vlastnosti GoPay vyúčtování 

Co ovlivňuje průběh vyúčtování v GoPay?

Frekvence vyúčtování 

Základní vlastností vyúčtování je jeho frekvence, tedy to, jak často a za jaké období probíhá.

Vyúčtování může probíhat denně, týdně nebo měsíčně. Za počáteční den týdenního i měsíčního vyúčtování se bere kalendářní den předcházející dni, kdy obchodník začal bránu provozovat.

Pokud vyúčtování probíhá podle denní, týdenní nebo měsíční frekvence, říkáme, že probíhá automaticky.

Kromě toho může vyúčtování kdykoli provést obchodník – potom mluvíme o manuálním vyúčtování. Manuální vyúčtování nemá frekvenci, proto u něj nelze říct, za jaké období probíhá. Jednoduše do něj zahrnujeme všechny prostředky za přijaté platby, které má 3 dny před provedením manuálního vyúčtování obchodník na obchodním účtu (proč 3 dny, to vysvětlíme za chvíli).

Minimální částka pro vyúčtování 

Minimální částka říká, od jaké výše prostředků na GoPay obchodním účtu má vyúčtování probíhat. 

Když má například obchodník nastavenou minimální částku pro vyúčtování 1 000 Kč, znamená to, že vyúčtování má probíhat až ve chvíli, kdy je na obchodním účtu obchodníka alespoň 1 000 Kč. 

Parametr D

Parametr D je klíčovou vlastností vyúčtování. Určuje, s jakým zpožděním od posledního dne zúčtovacího období má vyúčtování proběhnout.

Proč má vyúčtování probíhat se zpožděním? Protože GoPay smí vyplácet pouze kryté peníze (=ty, které už má na bankovním účtu). Potíž je v tom, že v okamžiku provedení platby peníze ještě kryté nejsou a jejich vyplácením v tento moment bychom de facto poskytovali krátkodobé úvěry (a na to nemáme oprávnění).

K vykrytí přijatých plateb dochází, jak je vidět výše, až s několikadenním zpožděním. A právě tohle období pomáhá parametr D překlenout.

Jak parametr D funguje v praxi?

Automatické týdenní vyúčtování s parametrem D=3

Příklad: Frekvence vyúčtování je nastavena na každý týden. Posledním dnem zúčtovacího období je neděle. Parametr D je nastaven na 3 dny. Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

Vyúčtování proběhne automaticky 3 dny (protože parametr D=3) od posledního dne zúčtovacího období, tedy ve čtvrtek. V ten samý den pošleme peníze na bankovní účet obchodníka.

Odeslány budou peníze za platby přijaté v předchozím týdnu od pondělí do neděle.

Automatické měsíční vyúčtování s parametrem D=3

Příklad: Frekvence vyúčtování je nastavena na měsíční, kdy počáteční období je 10. den v měsíci. Parametr D je nastaven na 3 dny. Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

Posledním dnem zúčtovacího období je 9. den v měsíci (Vyúčtování probíhá od 10. dne do 9. dne následujícího měsíce. Proto je posledním dnem 9. den.).

Vyúčtování se proto provede 13. den v měsíci (D=3, tedy 3 dny od posledního dne) a ve stejný den odešleme peníze na bankovní účet obchodníka.

Odeslány budou peníze za platby přijaté od 10. dne předchozího měsíce do 9. dne současného měsíce.

Manuální vyúčtování s parametrem D=3

Příklad: Chci provést manuální vyúčtování. Parametr D je nastaven na 3 dny. Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

Manuální vyúčtování proběhne v den, kdy ho obchodník zadá.

Protože i na manuální vyúčtování se vztahuje parametr D, do vyúčtování zahrnujeme platby přijaté 3 dny před provedením vyúčtování (u D=3).

Například do manuálního vyúčtování, které obchodník provede v pátek, zahrneme všechny platby na GoPay obchodním účtu přijaté do pondělní půlnoci.

Odeslání peněz na bankovní účet obchodníka závisí na době provedení manuálního vyúčtování.

Pokud zadáte manuální vyúčtování v pracovní den do 10 hodin dopoledne, ještě ten den, pokud vyúčtování proběhne, peníze odešleme.

Pokud provedete manuální vyúčtování v pracovní den po 10. hodině dopoledne, nebo o víkendu, pošleme peníze následující pracovní den.

Proč někdy vyúčtování neproběhne tak, jak má?

Důvodů, proč vyúčtování nelze provést, může být více. Všechny je najdete popsané v článku Proč u mě neprobíhá vyúčtování? 

Dále by se vám mohly hodit následující články:

Popis vyúčtování GoPay obchodního účtu
Nastavení vyúčtování v GoPay obchodním účtu

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory