Jak bezproblémově vyřídím reklamaci?

Co je refundace?

Refundace je klasické storno, které zadáváte jako obchodník ze systému GoPay, ať už z administrace (GoPay obchodní účet) nebo přes API. Jedná se tedy o reklamaci platby, která je zadána ze strany obchodníka. Refundaci lze provést také ze strany GoPay, ovšem za předpokladu, že jako obchodník souhlasíte. 

Co je třeba mít na paměti pro hladké vyřízení storen?

Pro hladké vyřizování storen vydala karetní asociace Mastercard doporučení, kterými byste se měli řídit. 

Nejdůležitější doporučení obsahují následující body:

1. Reklamace platby by neměla překročit lhůtu 6 měsíců od provedení platby

K provedení refundace platby by mělo dojít maximálně do 6 měsíců ode dne původního nákupu, pokud není dáno jinak, například zákonem nebo jinou příslušnou regulací. 

2. Žádost o refundaci musí být podána nejpozději do 24 hodin od chvíle vydání potvrzení storna

Žádost o provedení refundace musíte provést nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy zákazníkovi poskytnete potvrzení, že refundace bude provedena. 

3. Vydavatel karty může žádost o refundaci odmítnout

Může se stát, že v některých situacích, jako je například neplatná karta, nebo zrušený bankovní účet, vydavatel karty (banka zákazníka) refundaci odmítne. To znamená, že banka platbu nevrátí.

Takové případy byste měli mít ošetřené ve vašich reklamačních podmínkách a zákazníkům nabídnout jinou formu vrácení prostředků, například v hotovosti.

Shrnutí

Výše uvedená doporučení jsou nezbytná pro hladký průběh vyřizování reklamací plateb a vyhnutí se potenciálním chargebackům (reklamace prováděná pouze ze strany zákazníka). 

Změny zapracujte do svých reklamačních podmínek, abyste předešli případným nedorozuměním ze strany vydavatelů karet (= bank). 

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory