Seznam zakázaných kategorií

Níže uvádíme přehled kategorií zboží a služeb zakázaných ze strany karetních asociací (Visa, Mastercard). 

Procesování plateb za takovéto zboží nebo služby je zakázané. Takové zboží nebo služby nikdy neakceptujeme. 

 • Agresivní pornografie a násilí, zejména dětská pornografie, zoofilie, znásilnění a jiné násilí na lidech
 • Materiály, které podněcují nenávist, násilí či rasovou nesnášenlivost
 • Omamné, psychotropní látky a jedy a náčiní k jejich výrobě či distribuci
 • Léky na předpis
 • Nelegální prodej tabákových a alkoholických výrobků
 • Nelicencované nebo nezákonné hazardní hry či sázky
 • Zboží, služby, data či jiné produkty porušující autorská práva, ochranné známky či jiná práva k nehmotným statkům
 • ​Zboží a služby, při kterých dochází nebo existuje odůvodněné podezření na využívání dětské práce nebo porušení lidských práv
 • Zboží a služby napomáhající či propagující trestnou činnost, odcizené zboží včetně digitálních a virtuálních produktů
 • Zboží a služby, na které se vztahují mezinárodní sankce
 • Ohrožené rostlinné a živočišné druhy
 • Kulturní a přírodní dědictví
 • ​Neregistrované charitativní služby a nadace

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory