Jakým dokladem ověřím svou identitu?

Doklad pro identifikaci vaší identity si můžete zvolit. Jaké doklady k ověření akceptujeme?

Vaši identitu ověříte na základě: 
  • občanského průkazu
  • řidičského průkazu
  • pasu

Aktuálně podporujeme pouze české a slovenské doklady.

Pokud to identifikační doklad umožňuje, je požadována přední i zadní strana dokladu.

Ujistěte se, že nahrané foto identifikačního dokladu splňuje tyto náležitosti:

  • doklad je platný (minimálně tři měsíce do konce platnosti)
  • doklad je barevný
  • doklad není znehodnocen žádným vodotiskem
  • jednotlivé informace včetně fotografie jsou čitelné a jednoznačně rozpoznatelné
  • jednotlivé informace nejsou rozmazané ani začerněné

Příklad akceptovaného identifikačního dokladu:

Přední strana identifikačního dokladu​

Zadní strana identifikačního dokladu​

 

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory