Jak funguje napojení GoPay do EET?

V tomto článku najdete souhrnné informace týkající se řešení GoPay pro EET.

Nejprve se věnujeme průběhu komunikace mezi GoPay, EET, obchodníkem a zákazníkem a popisujeme varianty předávání dat, které GoPay v rámci EET nabízí.

Zařadili jsme také informace o aktivaci propojení do EET v GoPay obchodním účtu a o harmonogramu spuštění celého řešení.

Obsaženy jsou dále odkazy na časté dotazy související s EET a také na podmínky používání celé služby.

1. Základní popis o řešení GoPay pro EET

2. Průběh evidence

3. Varianty předávání dat

4. ​Nastavení EET v GoPay obchodním účtu

5. Harmonogram

6. ​Smluvní podmínky

7. ​Nejčastější dotazy k EET

Základní popis o řešení GoPay pro EET

Údaje do EET budeme zasílat v tzv. běžném režimu a za všechny platby realizované přes GoPay bez ohledu na platební metodu.

Datovou zprávu předáme do EET v okamžiku autorizace platby.  Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předáme obchodníkovi a zobrazíme na účtence zákazníkovi.

Zobrazení účtenky zajistíme prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba.

Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz zaslaný e-mailem v okamžiku odeslání platby na platební bráně.  

Abychom obchodníkům usnadnili práci spojenou se spuštěním našeho řešení, připravujeme dvě základní varianty předávání dat.  

Spuštění Varianty A. (s dopočtem DPH na straně GoPay) se obejde bez úpravy integrace GoPay platební brány. Toto řešení umožní evidenci obchodníkům, kteří prodávají zboží v jedné sazbě DPH.

Varianta B. (s předáváním EET dat od obchodníka) bude vyžadovat dodatečné rozšíření API v rámci integrace GoPay, a to o položky uvedené v části dokumentace věnované EET. Tato varianta ale umožní do EET předávat tržby za zboží v různých sazbách DPH, včetně poukazů na zboží.

Obě varianty počítají s automatickou evidencí storno plateb. V případě výpadku na straně EET zároveň garantujeme doručení zprávy v zákonném limitu.

GoPay řešení pro EET bylo konzultováno se zástupci Generálního finančního ředitelství i Ministerstva financí a je tak v souladu se Zákonem o EET i doprovodnými dokumenty

Průběh evidence

Základní model komunikace mezi GoPay, EET, obchodníkem (=poplatníkem z pohledu zákona o EET) a zákazníkem zachycuje obrázek níže. 

EET - Page 11 EET.png

Ve fázi 1. Založení platby zákazník dokončí objednávku a je přesměrován na platební bránu, kde potvrdí platbu Založení platby.

Následně odešleme zákazníkovi e-mail s odkazem pro sledování stavu platby 1a) Stav platby a zároveň požádáme o autorizaci platby 1b) Žádost o posouzení.

Ve fázi 2. Schválení platby probíhá autorizace platby 2a) Schválení platby a platba je označena za zaplacenou 2b) Stav platby Zaplaceno.

V kroku 3. EET do celého procesu vstupuje EET. V okamžiku změny stavu platby předáme do EET datovou zprávu a zároveň se dotážeme na FIK 3 Dotaz na FIK.

Předaná datová zpráva bude obsahovat všechny náležitosti podle §19 Zákona o EET.

Ve fázi 4. Notifikace předáme obchodníkovi výsledný stav platby i s FIK 4a) Notifikace a zákazníkovi zobrazíme nový stav platby včetně účtenky s FIK  4b) Změna stavu platby + účtenka s FIK.

Zákazník v tento okamžik najde na stavu platby všechny předepsané údaje podle §20 Zákona o EET.

Varianty předávání dat

​Připravujeme dvě varianty předávání dat do EET. Níže jsou popsány jejich základní vlastnosti. 

Varianta A.  (s dopočtem DPH na straně GoPay)

V rámci této varianty dopočítáme DPH za obchodníka a do EET následně předáme celkovou tržbu, základ daně a daň.

Způsoby výpočtu daně na příkladu sazby 21 % jsou následující:

  • Shora/zdola bez zaokrouhlení (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
DPH = cena s DPH - (cena s DPH / 1,21)
cena bez DPH = cena s DPH - DPH
  • Výpočet DPH z celkové částky (shora) bez zaokrouhlení (neaktuální od 1.10.2019)
​​DPH = cena s DPH * 0.1736
cena bez DPH = cena s DPH - DPH
  • Výpočet DPH z celkové částky (shora) se zaokrouhlením na celé koruny (neaktuální od 1.10.2019)
​DPH = cena s DPH * 0.1736 (DPH zaokrouhlíme na celé koruny)
cena bez DPH = cena s DPH - DPH
  • Výpočet DPH ze základu daně (zdola) bez zaokrouhlení (neaktuální od 1.10.2019)
DPH = základ daně * 0.21
cena s DPH = cena bez DPH + DPH
  • Výpočet DPH za základu daně (zdola) se zaokrouhlením na celé koruny (neaktuální od 1.10.2019)
DPH = CENA bez DPH * 0.21 (DPH zaokrouhlíme na celé koruny)
cena s DPH = cena bez DPH + DPH

Řešení je vhodné pro obchodníky, kteří prodávají zboží s jednou sazbou DPH a DPH počítají jedním z výše uvedených způsobů.

Konfiguraci způsobu výpočtu DPH bude možné nastavit v GoPay obchodním účtu.

Varianta A. (s dopočtem DPH na straně GoPay) 
Úprava integrace Ne
Způsob výpočtu DPH Na straně GoPay 
Podpora pro více sazeb DPH Ne
Podpora dárkových poukazů Ne

Varianta B. (s předáním EET dat od obchodníka)

Pro použití této varianty je nutné předávat GoPay s každou platbou rozklad celkové částky na dílčí položky podle jednotlivých sazeb DPH. Obdržené údaje následně předáme datovou zprávou do EET.

Protože nyní položkový rozklad celkové částky dle jednotlivých sazeb DPH nepřebíráme, bude nutné pro použití této varianty dodatečně implementovat funkcionalitu, která předávání zajistí.

Specifikace k této funkcionalitě je dostupná v dokumentaci GoPay Rest API.

Pokud v GoPay obchodním účtu nastavíte EET variantu B a neprovedete změnu integrace (viz specifické požadavky uvedené v dokumentaci), nebude možné od data aktivace (v nastavení provozovny) vytvářet platby.

Varianta B. (s předáním EET dat od obchodníka)
Úprava integrace Ano, specifikace v dokumentaci
Způsob výpočtu DPH Na straně obchodníka
Podpora pro více sazeb DPH Ano
Podpora dárkových poukazů Ano

Srovnání předávaných dat do EET

Název položky Varianta A Varianta B         
DIČ poplatníka ano ano
DIČ pověřujícího poplatníka ne ano
Označení provozovny ano ano

Označení pokladního zařízení

ano ano
Pořadové číslo účtenky ano ano

Datum a čas přijetí tržby

ano ano
Celková částka tržby ano ano

Celková částka plnění osvobozených od DPH

ano ano
Celkový základ daně se základní sazbou DPH ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celková DPH se základní sazbou ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celková DPH s první sníženou sazbou ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celková DPH s druhou sníženou sazbou ano (ale pouze pro jednu sazbu) ano
Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu ne ano
Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou ne ano
Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou ne ano
Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou ne ano

Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování ne ano
Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby ne ano
Režim tržby ne ano

​Nastavení EET v GoPay obchodním účtu

Propojení GoPay do EET bude nutné aktivovat v GoPay obchodním účtu. Podrobný návod, jak EET aktivovat, najdete v článku Jak nastavím propojení do EET v GoPay obchodním účtu?

Harmonogram

Nejdůležitější milníky pro spuštění GoPay propojení do EET vidíte v následujícím rozpisu.

  1. Zveřejnění dokumentace ke GoPay propojení do EET 8.2.2017
  2. Zprovoznění EET propojení na integračním prostředí 10.2.2017
  3. Zprovoznění změn pro nastavení EET v GoPay obchodním účtu 17.2.2017
  4. Zprovoznění EET na provozním prostředí 17.2.2017

​Smluvní podmínky

Na používání propojení GoPay do EET se vztahují Podmínky používání služby EET-GoPay

​Nejčastější dotazy k EET

Pro snadnější orientaci v EET problematice ve vztahu ke GoPay jsme připravili odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Najdete je v článku Často kladené dotazy k EET.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory