Správa Poplatek
Aktivace platební brány Zdarma
Monitoring platební brány Zdarma
Zrušení platební brány Zdarma
Správa platební brány (měsíčně) 190 CZK / 7 EUR (8 USD / 5,5 GBP / 31 PLN / 2200 HUF / 33 RON / 15 BGN /  53 HRK) 1)

1) Poplatek 190 CZK / 7 EUR (8 USD / 5,5 GBP / 31 PLN / 2200 HUF / 33 RON / 15 BGN / 53 HRK) je účtován pouze v případě, kdy objem plateb realizovaných prostřednictvím platební brány na zvolený účet GoPay je menší než 15 000 CZK (600 EUR / 700 USD / 500 GBP / 2500 PLN / 180 000 HUF / 2600 RON / 1200 BGN / 4200 HRK) za skončený kalendářní měsíc.

Platby Poplatek
Platební karty, elektronické peněženky, superCASH, bankovní převody 2,20% + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN / 1 HRK) 2)
Ostatní nabízené platební metody individuálně
Vrácení platby (storno/refundace) 2,00 CZK / 0,07 EUR (0,08 USD / 0,06 GBP / 0,33 PLN / 23 HUF / 0,35 RON / 0,15 BGN / 0,56 HRK)
Vrácení platby (chargeback) 550 CZK / € 20 (24 USD / 17 GBP / 90 PLN / 6400 HUF / 95 RON / 41 BGN / 153 HRK)

2) Při platbě kartou je procentuální a fixní poplatek navýšen o 1,0 % a 2 CZK / 0,07 EUR (0,08 USD / 0,06 GBP / 0,33 PLN / 23 HUF / 0,35 RON / 0,15 BGN / 0,56 HRK) v případě, že se jedná o přijetí platby kartou vydanou mimo region Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Poplatky při platbě kartou 

Kategorie karty Značka karty Regulovaný mezibankovní poplatek 3) Poplatek VISA a MasterCard 4) Ostatní poplatky 5)
spotřebitelská debetní VISA, VISA Electron, 
V Pay
0,20 % 0,10 % 1,9 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN / 1 HRK)
spotřebitelská debetní MasterCard, Maestro 0,20 %  0,20 % 1,8 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN / 1 HRK)
spotřebitelská kreditní  VISA, VISA Electron 0,30 % 0,10 % 1,8 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN / 1 HRK)
spotřebitelská kreditní MasterCard 0,30 % 0,20 % 1,7 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN / 1 HRK)

3) Výše uvedená tabulka neobsahuje úplný výčet sazeb mezibankovních poplatků, které mohou být použity při zúčtování transakcí. Společnost GOPAY s.r.o. si vyhrazuje právo používat příslušné mezibankovní poplatky, které odpovídají způsobu akceptace platební karty, verifikace držitele platební karty a regionu, kde byla platební karta vydána.
4) Průměrný náklad za karetní transakci kartové společnosti VISA a MasterCard.
5) Poplatky GoPay a třetích stran (např. autorizační centra, acquirer a další), které poskytují související služby s platbou. U individuálních cenových ujednání je výše poplatku stanovena analogicky.

Společnost GOPAY s.r.o. není plátcem DPH.