Zprostředkovaná identifikace distančním způsobem

Pokud pro vás není možné zúčastnit se osobní identifikace, nabízíme vám v souladu s AML zákonem alternativu v tzv. Zprostředkované identifikaci distačním způsobem. 

Postup identifikace

  1. zašlete ověřovací platbu na bankovní účet GOPAY s variabilním symbolem vašeho ID obchodního účtu ve výši 0,5 € / 10 CZK z bankovního účtu registrovaného v systému GoPay. 

Tip GoPay: Pokud neznáte vaše ID obchodního účtu, kontaktujte svého obchodního správce, který vám vaše ID dohledá.

Bankovní účty pro přijetí ověřovací platby:

CZK - Fio banka, a.s. - 2000295311/2010
EUR - VUB, a.s. - IBAN SK75 0200 0000 0000 0765 4322 / SWIFT SUBASKBX

Platba bude připsána na váš obchodní účet jako dobití bankovním převodem a bude ji možné následně vyúčtovat zpět z bankovního účtu. 
Z platby musí být zřejmý majitel vašeho bankovního účtu - vaše společnost. 

  1. zašlete oboustrannou kopii občanského průkazu jednatele / jednatelů
  2. zašlete oboustrannou kopii dalšího identifikačního dokladu (pas, řidičský průkaz, apod.)
  3.  zašlete aktuální výpis z bankovního účtu, který je v systému registrován a který je veden na vaši společnost

Doklady prosím pošlete na e-mailovou adresu gopay@gopay.cz, do e-mailu prosím také uveďte, že byla ověřovací platba zaslána. Zaslané doklady musí splňovat parametry dostupné zde

Po přijetí ověřovací platby a dokladů bude identifikace na vašem obchodním účtu zpracována. 

O zpracování vás informujeme e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu. 

Bankovní účty pro přijetí ověřovací platby:

CZK - Fio banka, a.s. - 2000295311/2010
EUR - VUB, a.s. - IBAN SK75 0200 0000 0000 0765 4322 / SWIFT SUBASKBX

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory