Proces identifikace Klienta

V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem se musíte identifikovat, aby byly splněny zákonné podmínky uvedené v zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "Zákon").

Níže uvedenému textu věnujte prosím zvýšenou pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vašeho GOPAY obchodního zástupce.

Kdy provádíme identifikaci

Identifikaci provádíme za podmínek stanovených v § 7 Zákona s použitím ustanovení
§ 13a.

Identifikaci můžete provést:

 1. před vznikem obchodního vztahu*
 2. v průběhu obchodního vztahu

Berte na vědomí, že jakmile by vznikla situace, že byste mohli překročit jakýkoliv z níže uvedených zákonných limitů, bude vám do doby úspěšného provedení identifikace pozastavena manipulace s peněžními prostředky, viz bod 5.1 Smluvních podmínek, nicméně platební brána GoPay bude na vašich prodejních místech stále aktivní.

K překročení zákonných limitů by došlo:

 1. pokud by váš obrat realizovaný prostřednictvím platebního systému GoPay mohl překročit zákonný limit ve výši 250 EUR** ,
 2. pokud by zůstatek na vašem GoPay účtu/GoPay účtech byl vyšší než 250 EUR**,
 3. ​pokud by požadavkem na vyúčtování vašich peněžních prostředků mohl kumulativně překročen zákonný limit ve výši 100 EUR**.

Jak provádíme identifikaci

Identifikovat se můžete:

 1. osobně v provozovně GOPAY (IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice, 370 04)
  - domluvte si s vaším GOPAY obchodním zástupcem schůzku v provozovně GOPAY a následně se dostavte s patřičnými listinami.
 2. osobně v Praze nebo Bratislavě
  - domluvte si s vaším GOPAY obchodním zástupcem schůzku kdekoliv v Praze nebo Bratislavě a následně se na smluvené místo dostavte s patřičnými listinami.     
  - na schůzku si přineste vyplněný identifikační formulář (IF_v3_10_I.pdf), který naleznete v příloze článku  
 3. prostřednictvím notáře nebo kontaktního místa veřejné správy
  - veškeré potřebné informace a dokumenty k zprostředkované identifikaci prostřednictvím notáře nebo kontaktního místa veřejné správy naleznete na odkazu Zprostředkovaná identifikace.
  Originál Veřejné listiny o identifikaci nebo jeho ověřenou kopii prosím zašlete poštou na adresu společnosti GOPAY s.r.o.

Co je třeba k identifikaci

Doklady, které musí s sebou osoba k identifikaci přinést, odpovídají tomu, co je stanoveno v Zákoně. Jedná se o následující listiny:

 1. průkaz totožnosti,
 2. v případě právnických osob originál dokladu o zápisu v rejstříku (většinou v obchodním rejstříku),
 3. v případě zmocněnců originálně ověřená plná moc.

V případě, že sídlo vaší společnosti je mimo Českou republiku nebo Slovensko, může GOPAY vyžadovat apostilované či jinak ověřené listiny, popř. si vyžádat dodatečné listiny. Vyžádejte si od vašeho GOPAY obchodního zástupce bližší informace.

Tip GoPay:
Vždy je nutné, aby byly identifikovány ty osoby, které s GOPAY podepsaly smluvní dokumenty.

* V případě, že jste politicky exponovanou osobou dle § 4, odst. 5 Zákona, je nutné provést identifikaci vždy před zahájením spolupráce (vznikem obchodního vztahu).

* V případě, že sídlo vašeho podnikání je mimo Českou republiku nebo Slovensko, je nutné provést identifikaci vždy před zahájením spolupráce.

* Společnost GOPAY si vyhrazuje právo vyžádat si od vás provedení identifikace před vznikem obchodního vztahu, a to zejména z důvodů vyplývajících ze Zákona.

** Přepočet na Kč a jiné měny je realizován dle aktuálního kurzu České národní banky.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory