Co se mění v sazebníku a upravených smluvních dokumentech od 1.5.2018?

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější dotazy k novému Sazebníku (účinnost od 1.5.2018) a k upraveným smluvním dokumentům (Pravidla ochrany soukromí a AML pravidla - účinnost od 1.3.2018, Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.5.2018, Podmínky používání GoPay účtu - účinnost 1.5.2018).

Otázky k Sazebníku poplatků platební brány GoPay

Proč měníte sazebník?
Podle nařízení EU o mezibankovních poplatcích (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751) máme povinnost prezentovat a účtovat poplatky za platby kartami v rozpadu IF++. Nový sazebník na toto nařízení reaguje a zároveň v něm uvádíme detailní rozpad poplatků v režimu IF++ pro všechny typy platebních karet.

Budu za platby kartou platit víc?
Ne. Pokud přijímáte platby přes nejpoužívanější typy platebních karet, na změně sazebníku můžete naopak vydělat. Vyšší poplatky se týkají jen služebních karet a karet vydaných mimo evropský hospodářský prostor. Ty ale dohromady tvoří jen 1 % z celkového objemu plateb kartami.

Co, když mám vyšší podíl služebních karet?
Doporučuje vám ověřit, například během jednoho měsíce, jestli je u vás podíl služebních karet opravdu tak velký. Pokud zjistíte, že přijímání služebních karet pro vás opravdu představuje zátěž, je možná u vás tento typ karet vypnout. 

Proč se od sebe některé poplatky tak liší?
Výše poplatků závisí na kategorii karty, značce karty a místu jejího vydání. Podle těchto kriterií rozlišujeme regulované karty a ostatní karty.  U regulovaných karet je stanoven maximální poplatek pro banku a karetní asociaci, proto je celková cena za platbu těmito kartami nižší. Více informací najdete v článku Z čeho se skládá poplatek při platbě kartou?

Otázky ke smluvním dokumentům

Proč a jak se mění Pravidla ochrany soukromí?
Jde o kompletní přepsání dokumentu v kontextu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).

Proč a jak se mění AML pravidla?
Dochází pouze k aktualizaci odkazu na zákon č. 253/2008 v bodě 2.1.

Proč a jak se mění Podmínky používání platební brány GoPay?
Bod 6.1 jsme rozšířili v kontextu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).

Proč a jak se mění Podmínky GoPay účtu?
V bodech 1.5, 2.1, 7.3 a 17.1 jsme aktualizovali číslo zákonu o platebním styku v souvislosti s jeho novelizací. Stejnou úpravu, ovšem u AML zákona, jsme udělali v bodech 1.14 a 6.10. Body 1.15 a 14.4. jsme rozšířili v kontextu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Do bodů 12.2 a 12.3. jsme přidali informace o průběhu reklamačního řízení.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory