Bezpečnost

Jaké informace prezentovat, pokud nabízím opakované platby?

Pokud nabízíte automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby), je důležité, abyste zákazníky o vzniku a nastavení těchto plateb dostatečně informovali. 

Při vzniku opakované platby získejte souhlas zákazníka:

 • se založením a parametry opakované platby
 • s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

Zároveň zákazníkovi sdělte, že s údaji jeho platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru). 

Parametrem opakované platby je:

 • důvod založení opakované platby (např: platba za předplatné),
 • ​maximální částka opakované platby,
 • zda-li je částka platby fixní nebo variabilní,
 • období, po které bude opakovaná platba strhávána,
 • datum nebo frekvence strhávání opakované platby,
 • zda-li je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní,
 • konkrétní forma komunikace, jakou může zákazník využít pro změnu nastavení opakované platby (např. e-mailová adresa uvedená v objednávce),
 • informace, jak opakovanou platbu zrušit a stornovat, popř. odkaz na tyto podmínky.

Parametry opakované platby umístěte na viditelné místo (odděleně od obchodních podmínek), kde zákazník uděluje souhlas s jejím založením.

Zákazníkův souhlas se založením a parametry opakované platby si uchovejte k případným potřebám dokazování, že zákazník souhlasil se založením opakované platby (doporučujeme alespoň 12 měsíců po ukončení opakování).

Tip GoPay: Informace o opakovaných platbách doplňte také do obchodních podmínek vašeho prodejního místa.

Potom, co zákazník odsouhlasí vznik opakované platby, potvrďte mu do 2 pracovních dní, že platba byla skutečně založena. 

Zároveň informujte zákazníka alespoň 7 pracovních dní předem, když:

 • se chystáte strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby,
 • skončila perioda, po kterou měl zákazník vaši službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba,
 • dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).