Abyste předešli případným reklamačním sporům ze strany vašeho zákazníka, je nutné mu dobře odkomunikovat veškeré informace, které se týkají jeho založené opakované platby.

V případě zakládání opakované platby musíte platícího zákazníka informovat o:

  • založení opakované platby
  • maximální částce opakované platby
  • zda-li je částka fixní nebo variabilní
  • datu nebo frekvenci strhávání opakované platby
  • zda-li je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní
  • konkrétní formu komunikace se zákazníkem (např. prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce)

Tip GoPay:
Od zákazníka vždy musíte získat na prodejním místě jasný souhlas, který potvrzuje, že zákazník je obeznámen se založením a parametry opakované platby a souhlasí s tímto nastavením.

Jakmile zákazník udělí souhlas se založením opakované platby, musíte mu do 2 pracovních dnů poskytnout potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím předem odsouhlaseného komunikačního kanálu.

Rovněž je nutné informovat zákazníka alespoň 7 pracovních dnů předem prostřednictvím předem odsouhlaseného komunikačního kanálu, a to v případě, že:

  • se chystáte strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby
  • skončila free perioda, po kterou měl zákazník službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba
  • dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby)