Základní vlastnosti GoPay účtu

V tomto článku se můžete seznámit se základními vlastnostmi GoPay účtu.

Základní informace

GoPay účet je platebním nástrojem pro drobné platby v běžném životě. Stejně jako i jiné věci, tak i peněženka a peníze kolem nás postupně přecházejí do elektronické formy. Přemýšlejte proto o GoPay účtu jako o elektronické formě peněženky, kterou u sebe nosíte každý den. GoPay účet je tedy elektronická peněženka pro peníze v elektronické formě. Jinými slovy GoPay účet je nosič peněžních prostředků, které vydává společnost GOPAY s. r. o. na základě licence k provozování instituce elektronických peněz.

GoPay účet je základním a centrálním produktem platebního systému GoPay. Veškeré další nabízené služby jsou vázány na založený GoPay účet klienta. Jinými slovy, vždy musíte mít vlastní GoPay účet k tomu, abychom vám mohli nabízet další služby například služby platební brány, jelikož takto zprocesované platby vám budou na GoPay účet připisovány.

Hlavním identifikátorem GoPay účtu je tedy e-mailová adresa a číselný identifikátor GoID, který naleznete v přihlášeném GoPay účtu.


Elektronické peníze

Stejně jako elektronická peněženka mají i uchovávané peníze v GoPay účtu elektronický charakter. Pojem elektronické peníze je specifický termín, který má zákonnou oporu a představuje pohledávku klienta za společností GOPAY s.r.o. a nikoliv vklad dle zákona upravující činnost bank.

Stejně jako národní banky emitují peníze do oběhu, tak i my v GOPAY ve vlastním ekosystému vydáváme do oběhu elektronické peníze. Vydávání elektronických peněz probíhá vždy v poměru 1:1 dané měny v okamžiku přijetí vnějších peněžních prostředků v rámci navyšování zůstatku GoPay účtu. Někdy se tento okamžik nazývá dobíjení. Opakem je zpětná výměna, kdy dochází k ponížení neboli výběru elektronických peněz formou bankovního převodu. V tento okamžik dochází k ponížení zůstatku el. peněz a k faktické výměně el. peněz na peněžní prostředky evidované u vaší bankovní instituce.

Základním předpokladem užívání GoPay účtu je tedy mít na účtu dostatek finančních prostředků. Vždy záleží na vás, kolik finančních prostředků do GoPay vložíte, neboli dobijete. Možností, jak dobíjet GoPay účet, je hned několik - od bankovních převodů až po SMS platby. Více informací o dobíjení naleznete ve vašem přihlášeném GoPay účtu v části "Dobíjení".

Na následujícím obrázku je stručně znázorněn okamžik emise elektronických peněz a zpětná výměna.

zpětná výměna peněz.jpg


Identifikační úrovně

GoPay účet je elektronickou peněženkou pro elektronické peníze, který podléhá zákonu proti praní špinavých peněz a proto je nutné znát od určitých objemů plateb identitu vlastníka, který účet ovládá. Platební systém GoPay je nastaven na postupném zesilování identity ze základní neověřené úrovně až po plně ověřenou úroveň. Nabízíme celkem 4 identifikační úrovně:

  1. neověřený
  2. částečně ověřený
  3. ověřený
  4. plně ověřený

Po založení GoPay účtu je účet automaticky nastaven na neověřenou úroveň. Více informací o identifikačních úrovních naleznete zde.

Zvolená identifikační úroveň má dopad na nastavení GoPay účtu, a to zejména na finanční parametry. Více o dopadu zvolené identifkační úrovně na parametry GoPay účtu naleznete zde.


Finanční parametry

Základní vlastností každého GoPay účtu jsou tři základní finanční parametry, které určují možnosti nakládání s elektronickými penězi.

1. Maximální zůstatek - je parametr, který určuje maximální přípustný zůstatek peněžních prostředků.

2. Maximální objem přijatých plateb - jedná se o kumulativní parametr počítaný vždy od 1.1. do 31.12. daného roku. Tento parametr nasčítává veškeré příchozí platby na GoPay účtu.

3. Maximální objem bankovních plateb - jedná se o kumulativní parametr počítaný vždy od 1.1. do 31.12. daného roku. Tento parametr nasčítává veškeré odchozí bankovní platby z GoPay účtu.

Žádný z těchto parametrů nelze překračovat. Jinými slovy protistraně bude znemožněno provést platbu, pokud by taková platba daný limit vašeho GoPay účtu překročila.

V okamžiku dosažení objemových limitů je nutné vyčkat na nový rok nebo provést přechod na vyšší identifikační úroveň, která zapříčiní navýšení těchto limitů. Pro více informací klikněte zde.


Platby

Každý GoPay účet může dle zvolené identifikační úrovně realizovat platby na dva různé cíle.

Platby lze realizovat na:

  1. e-mail
  2. bankovní účet

​1. Platba na e-mail

Platba na e-mail je platbou realizovanou na úrovni elektronických peněz vždy na jiný GoPay účet identifikovaný e-mailovou adresou. Platební systém GoPay podporuje platby i na e-mailové adresy, které zatím GoPay účet nemají založen.  

2. Platba na bankovní účet

Dle identifikační úrovně lze realizovat platbu na ověřený a neověřený bankovní účet.

Ověřený bankovní účet je takový účet, který je napojený na váš GoPay účet, a u které jsme ověřili identifikační platbou váš přístup k tomuto účtu. Takto napojených bankovních účtů můžete mít v GoPay účtu hned několik. Záleží na zvolené identifikační úrovni. Více informací, jak funguje ověření bankovního účtu naleznete zde.

Jako jedna z mála elektronických peněženek nabízí GoPay účet platby na neověřené bankovní účty. Tato výhoda eskaluje GoPay účet na úroveň běžného bankovního účtu, kdy funkcionality na základní úrovni jsou totožné.

Neověřený bankovní účet je libovolný bankovní účet, který není svázán s vaším GoPay účtem. Neověřený bankovní účet však může být ověřeným bankovním účtem u jiného GoPay účtu.  

Platba na bankovní účet znamená jinými slovy vyvedení peněžních prostředků ven ze systému GoPay.


Založte si GoPay účet a vyzkoušejte naplno jeho možnosti. GoPay účet je zcela zdarma a postup založení naleznete zde.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory