Popis vyúčtování GoPay obchodního účtu

Vyúčtování je zúčtování poplatků za jednotlivé platební metody za dané zúčtovací období.
V rámci tohoto procesu jsou na bankovní účet obchodníka převáděny prostředky z GoPay Obchodního účtu obchodníka. Převedená částka je v rámci vyúčtování ponížena o stanovené poplatky.

Pro přehledné zaúčtování poplatků slouží Dokument o vyúčtování. Dokument o vyúčtování je k dispozici v XML formátu a PDF formátu. Oba formáty je možné vygenerovat v GoPay Obchodním účtu (Obchodní účet > Vyúčtování > Detail vyúčtování/více > Report/XML), viz zde.

Na ukázkové vyúčtování se můžete podívat v příloze článku. 

Popis PDF struktury

Dokument vyúčtování je rozdělen na dvě části:

- základní informace o vyúčtování

- detaily jednotlivých plateb dle platebních metod


V první části vyúčtování jsou dostupné všechny obchodní informace, včetně kontaktních údajů nebo čísla bankovního účtu, na který jsou peněžní prostředky vypláceny. Číslo vyúčtování je vždy použito jako variabilní symbol platby vyúčtování.

Tip GoPay:
Vyúčtování může být odesláno na smluvně podepsaný bankovní účet ve více (max 3) platbách. Tyto platby budou mít vždy shodný variabilní symbol, odpovídající číslu vyúčtování, aby bylo možné vyúčtované prostředky spárovat s konkrétním vyúčtováním.

Zúčtovací období je období, za které je Vyúčtování prováděno. Vyúčtování je možné nastavit na různé frekvence - denní, týdenní, měsíční, případně je možné nastavit limit pro vyúčtování. Pokud budete mít např. nastaveno denní vyúčtování s minimální částkou 10 000 Kč, vyúčtování se vám provede až v okamžiku, kdy na účtu bude stanovená částka, bez ohledu na nastavenou frekvenci vyúčtování. Vyúčtování lze také provést manuálně, mimo nastavené zúčtovací období, z rozhraní GoPay Obchodního účtu.​

vyúčtování 1_rc.jpg

Pokud je na vyúčtování uvedena informace, že “Zbývající částka vyúčtování bude převedena v okamžiku úhrady partnerů GoPay”, znamená to, že platby zatím nejsou kryty partnerem GoPay a jakmile společnost GOPAY platby od partnera obdrží, neprodleně budou vyplaceny na bankovní účet obchodníka. Tato situace nastává zejména u mobilních plateb, kdy operátoři vyplácejí peněžní prostředky se zpožděním. Zbývající částka je definována rozdílem mezi celkovou částkou k převodu a částkou platebního příkazu k převodu.

Tabulka Vyúčtování poplatků za zprostředkování platebního styku definuje rozpad celkového poplatku, který vám byl ze strany společnosti GOPAY účtován, na dílčí poplatky. Jedná se o následující:

  1. Mezibankovní poplatek - Interchange fee (IF) je provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou platební kartu. Tato kategorie poplatku se vztahuje pouze na platební metodu “Platební karta”.
  2. Poplatek Kartovým asociacím (KA) je provize, kterou obdrží konkrétní kartová společnost (např. VISA nebo MasterCard), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Tato kategorie poplatku se vztahuje pouze na platební metodu “Platební karta”.
  3. Ostatní poplatky (OP) je poplatek, který je rozdělen mezi bankovní instituce a ostatní společnosti, které se na zprostředkování konkrétní platební transakce spolupodílely. Tato kategorie poplatku se vztahuje na veškeré platební metody.

vyúčtování_detail.jpg

Tip GoPay: Součet Regulovaného mezibankovního poplatku, poplatku Kartovým asociacím a Ostatních poplatků je vždy roven Poplatku za zprostředkování platebního styku.

vzor vyúčtování_04.png

Na dalších stranách vyúčtování je uveden Přehled plateb podle platebních metod. U každé platební metody je uveden seznam plateb, které můžete identifikovat podle čísla (ID) objednávky, popř. protistrany, data a částky, dále je zde uvedena celková částka za konkrétní platební metodu a objem plateb snížený o poplatky. U každé platby jsou dále uvedeny procentuální
poplatky (% OP) a transakční poplatky (tr. OP); u platební metody “Platební karta” jsou poplatky ještě rozšířeny o Mezibankovní poplatky (IF) a poplatky Kartových asociací (KA).

popis vyúčtování rc.jpeg

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory