Obchodní a uživatelské dotazy

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se provozu platební brány GoPay.

 

Založil jsem si GoPay účet, ale nedostal jsem nabídku. Co mám dělat?

Ujistěte se, že jste provedl registraci na www.platebnibrana.cz po kliknutí na "Mám zájem", viz registrace popsaná na https://help.gopay.com/cs/s/dy. Pokud máte přidělené evidenční číslo a neobdržel jste nabídku, kontaktujte nás, prosím, na e-mailu obchod@gopay.cz.

 

Chci si založit platební bránu, ale stále jsem směrován do přihlášeného GoPay účtu. Co mám dělat?

Pokud máte založen uživatelský účet, nejprve se odhlaste, a následně přejděte na www.platebnibrana.cz. Po kliknutí na "Mám zájem" vyplňte a odešlete registrační formulář.

 

Chci zkontrolovat své platby přijaté přes platební bránu, ale ve svém GoPay účtu je nevidím. Co mám dělat?

Ujistěte se, že jste přihlášen do obchodního účtu. Do obchodního účtu se přihlásíte z www.platebnibrana.cz po kliknutí na odkaz "Přihlášení" v hlavičce stránky. Do obchodního účtu není možné přihlásit se pod e-mailem, pouze pod uživatelským jménem, které vám bylo posláno po přechodu do provozního prostředí. Pokud ve svém účtu vidíte záložky "Stav, Dobíjení, Platby, apod.", jste stále přihlášen do uživatelského účtu.

 

Proč nejde vyúčtovat z důvodu chybové hlášky: "Nedostatek prostředků na účtu", když na mém obchodním účtu je dostatečný zůstatek?

Pokud vám nejde vyúčtovat z důvodu chybového oznámení "Nedostatek prostředků na účtu", ujistěte se prosím, že v posledních dnech nedošlo k debetnímu pohybu, např. z důvodu storna nebo odečtení správního poplatku. Je možné, že si přejete vyúčtovat vyšší částku, než která se na účtu aktuálně nachází.

 

Proč u mě neprobíhá vyúčtování?

Níže najdete nejčastější důvody, proč nelze na obchodním účtu provést vyúčtování:

a) Frekvence vyúčtování

Frekvenci vyúčtování můžete mít nastavenou na denní / týdenní / měsíční.
Pokud je frekvence nastavena na měsíční, vyúčtování je provedeno jednou za měsíc od data, kdy váš obchodní účet byl aktivován.

b) Parametr D

Na každém obchodním účtu je nastaven parametr posunutí vyúčtování, zpravidla o 3 dny. Jedná se o celosystémové nastavení. Pokud chcete vyúčtovat dnešní platbu, je třeba počkat 3 dny, kdy platba bude uvolněna k vyúčtování.

c) Limit vyúčtování

Pokud vyúčtování nelze provést z důvodu nedostatku prostředků na účtu, ujistěte se, zda nemáte na účtu nastavený limit pro provedení vyúčtování. Pokud je limit nastaven, upravte limit na nižší částku, např. standardní 10 Kč nebo 1 € a vyúčtování proveďte. Následně můžete limit opět navýšit na původní částku.

d) Neuhrazená pohledávka

Každý měsíc je účtován v případě nesplnění nastaveného obratu (15 000 Kč / 600 € dle Sazebníku) poplatek za vedení platební brány 190 Kč / 7 €. Pokud vznikl na některém z vašich obchodních účtů nedoplatek, je zablokováno vyúčtování a je nutné obchodní účet, kde pohledávka vznikla, dobít. Po úhradě bude vyúčtování obnoveno.

e) Neprovedená identifikace

Ze zákona 368 / 2016 Sb. je nutné provést identifikaci při dosažení zákonných limitů 100 € zpětné výměny a 250 € objemu plateb. Pokud na vašem obchodním účtu by měl být limit překročen, vyúčtování se zablokuje do doby provedení identifikace. Více informací o identifikaci naleznete na https://help.gopay.com/cs/s/iL.

f) Chybné parametry z důvodu nekompletních podkladů ve smyslu IF++

Pokud máte nastavené vyúčtování jako IF ++, tedy s rozkladem poplatků (poplatek asociací, mezibankovní poplatek a ostatní náklady), je možné, že se vyúčtování zpozdí z důvodu nekompletních podkladů od partnerů GoPay. Vyúčtování můžete provést později. 

g) Debetní pohyb před provedením vyúčtování

Pokud se vám nedaří vyúčtování provést kvůli nedostatku prostředků, ujistěte se, že v době před provedením vyúčtování (v době parametru D) nedošlo k debetnímu pohybu, např. odečtení poplatku za vedení platební brány nebo ke stornu. Vždy vyúčtováváte k období před 3 dny, např. pokud je 24.10., vyúčtováváte k období do 20.10. Pokud v době od 20.10. - 24.10. dojde k ponížení zůstatku a na účtu již není dostatek prostředků k 20.10., vyúčtování neproběhne. Této situaci se můžete vyhnout tak, že na účet doplníte dobitím obchodního účtu požadovanou částku a následně vyúčtování proběhne automaticky.

 

Jak změním číslo účtu pro výplatu prostředků?

Pokud došlo ke změně čísla účtu, které si přejete nastavit do systému, kontaktujte podporu GoPay na e-mailu podpora@gopay.cz a v e-mailu zašlete nové číslo účtu a přiložte výpis z bankovního účtu, který je veden na vaše jméno nebo na jméno vaší společnosti. Připravíme vám smlouvu k podpisu a po podepsání dodatku ke smlouvě, vám bude číslo účtu změněno. Změnu potvrdíme e-mailem nebo zprávou do obchodního účtu.

 

Jak navýším zůstatek na GoPay obchodním účtu?

Pokud potřebujete zákazníkovi vrátit platbu nebo uhradit poplatek za vedení platební brány a na obchodním účtu nemáte dostatek prostředků, můžete si navýšit zůstatek obchodního účtu. Navýšení zůstatku provedete bankovním převodem.

Pro navýšení zůstatku v CZK použijte tyto údaje:
Číslo účtu - Fio banka 2000295311/2010,
Částka - potřebná částka k dobití obchodního účtu (výše nedoplatku nebo částka storna - u storen vždy počítejte s navýšením o 2 CZK nebo 0,07 € jako poplatek za storno),
Variabilní symbol = ID obchodního účtu.

Pro navýšení zůstatku v EUR použijte:
Číslo účtu - 7654322/0200, nebo
IBAN SK75 0200 0000 0000 0765 4322,
SWIFT SUBASKBX,
Částka = potřebná částka k dobití obchodního účtu,
Variabilní symbol = ID obchodního účtu.

 

Kde zjistím ID obchodního účtu?
Přihlaste se do svého obchodního účtu, viz návod dostupný na https://help.gopay.com/cs/s/cb, a v záložce "Detail obchodního účtu" opište číslo účtu.

 

Proč vyžadujeme výpis z bankovního účtu při nastavení bankovního účtu do systému GoPay?

Výpis z bankovního účtu vyžadujeme, abychom ověřili, že jméno nebo název majitele účtu se shoduje s osobou (nebo subjektem), který s GoPay uzavírá smlouvu. Jako výpis je možné doložit výpis z bankovního účtu, ne starší než 3 měsíce, případně screenshot hlavičky z internetového bankovnictví. Na dokumentu je nutné uvést dané číslo účtu, které do systému registrujete a název či jméno majitele účtu. Bez doložení tohoto dokumentu, není možné změnit číslo účtu nebo nastavit nové.

 

Jak přidám platební bránu na další portál?

Pokud již máte aktivní platební bránu, přejděte do nastavení svého obchodního účtu a v záložce "Nastavení -> E-shopy" zvolte možnost "Přidat nový e-shop". Vyplňte zobrazený formulář a zvolte měny, které chcete využívat. Klikněte na tlačítko "Odeslat".
Váš požadavek bude zpracován oddělením Preboardingu a zpravidla během 3 pracovních dní vám bude ze strany vašeho obchodního správce zaslána nabídka s dalším postupem.

 

Co mám dělat, když mám nové IČ?

Pokud máte nové IČ, je nutné tuto změnu nahlásit na e-mail podpora@gopay.cz nebo zadat požadavek na změnu z obchodního účtu. Do zprávy nahlaste nové IČ a kontaktní údaje a dále číslo účtu, kam si budete přát provádět zpětnou výměnu. Zašlete také kopii výpisu z bankovního účtu, který je veden na vaši společnost. Následně vám připravíme novou smlouvu na nové IČ a zašleme vám smlouvu k podpisu (integrace registrovaného e-shopu může být převedena na nový subjekt, je nutné pouze upravit náležitosti o nového provozovatele). Po podpisu smlouvy, splnění náležitostí a převodu integrace vám zašleme nové provozní údaje. Po jejich nastavení nás opětovně kontaktujte, abychom mohli zrušit původní subjekt.

 

Jakým způsobem je možné ukončit spolupráci s GoPay ohledně platební brány?

Spolupráci s GoPay je možné ukončit dvěma způsoby:
a) výpověď dle smluvních podmínek s 2měsíční výpovědní dobou,
b) dohoda o ukončení - zašlete e-mailem žádost o ukončení dohodou ke zvolenému datu na e-mail podpora@gopay.cz.
Pokud budou vypořádány veškeré závazky nebo pohledávky, spolupráce bude ukončena.
Ukončení bude potvrzeno e-mailem.

 

Jak obnovím pozastavenou nebo zrušenou platební bránu?

Pokud jste v minulosti spolupracovali s platební bránou GoPay a platební brána byla přerušena nebo zrušena, je přesto možné spolupráci obnovit. Stačí nás kontaktovat na e-mailu obchod@gopay.cz a zaslat název prodejního místa, na kterém si přejete platební bránu obnovit. Portál bude předán ke schválení na naše bezpečnostní oddělení. Po schválení vám pošleme registrační formulář k podpisu, případně si vyžádáme kopii výpisu z bankovního účtu, který do systému registrujete. Po podpisu smlouvy vám bude platební brána opětovně aktivována.

 

Jak aktivuji platební metodu Paysafecard?

Kontaktujte nás na e-mailu podpora@gopay.cz s žádostí o aktivaci. Pošleme vám cenovou nabídku. Pokud budete s nabídkou souhlasit, dojde k registraci platební metody u Paysafecard. Proces registrace může trvat 14 dní. Po schválení registrace vás informujeme e-mailem a platební metodu vám aktivujeme.

 

Jak aktivuji platební metodu PayPal?

Pro aktivaci platební metody je nutné mít také platební metodu povolenou v "Nastavení platebních metod". Ujistěte se také, zda na tuto platební metodu máte v systému nastavené poplatky. Pokud poplatky nastavené nejsou, kontaktujte GoPay na e-mailu podpora@gopay.cz. PayPal je dále nestandardní v tom, že je nutné tuto metodu aktivovat ještě přímo na straně PayPal. Kompletní návod na aktivaci PayPayl najdete na https://help.gopay.com/cs/s/ev.

 

Proč nevidím platební metodu PayPal v pohybech?

U platební metody PayPal zajišťujeme pouze tecnické propojení. Platby jsou zakládány přes GoPay, ale úhrada je evidována přímo na PayPal účtu. Zpoplatnění této platební metody je také plně v kompetenci PayPal.

 

Jak aktivuji platbu v EUR a dalších zahraničních měnách?

Kontaktujte nás na e-mailu podpora@gopay.cz s žádostí o přidání platební metody. Pokud máte zájem o platby v EUR, můžete rovnou nahlásit číslo účtu ve formátu IBAN a SWIFT a název URL, pro které si EUR platby přejete aktivovat. Připravíme vám nabídku a formulář s nabídkou vám zašleme k podpisu. Po podpisu dodatkového formuláře vám budou platby v dané měně aktivovány. Při aktivaci plateb v USD probíhá ještě dodatečné schvalování ze strany bezpečnostního oddělení GoPay.

 

Chci provést změnu korespondenční adresy. Co pro to musím udělat?

V případě změny korespondeční adresy nebo sídla společnosti kontaktujte nás s žádostí o změnu na podpora@gopay.cz. Změnu provedeme a poté vás budeme informovat.

 

Jak probíhá aktivace GoPay platební brány?

Aktivace platební brány závisí na následujícíh bodech:
a) dokončení smluvní roviny spolupráce - podpis smlouvy,
b) splnění náležitostí viz Náležitosti prodejního místa,
c) dokončení technické části integrace - zapojení GoPay do vašeho prodejního místa.
Po splnění všech bodů proběhne finální kontrola a po úspěšné kontrole vám zašleme provozní údaje.

 

Jaký formát má mít výpis z bankovního účtu pro nastavení bankovního účtu do systému GoPay?

Při registraci bankovního účtu do systému GoPay, ať už při uzavření smlouvy, změně čísla účtu nebo přidání e-shopu, je nutné dodat také výpis z bankovního účtu, který do systému registrujete. Výpis musí být aktuální (ne starší než 3 měsíce), číslo účtu musí souhlasit s číslem registrovaným do systému a účet musí být veden na subjekt, který s GoPay smlouvu uzavírá (společnost nebo živnostník). Pokud není možné dodat výpis, postačí screenshot internetového bankovnictví, kde je uveden majitel účtu a číslo registrovaného účtu.

 

Chci obchodovat i v jiných měnách. Jaký je postup? Je tato možnost zpoplatněna?

Aktivace přijímání plateb v dalších měnách není zpoplatněna. V tuto chvíli našim obchodníkům nabízíme možnost těchto měn - CZK, EUR, USD, HUF, PLN a GBP. Pokud máte o některou z těchto měn zájem, napište na podpora@gopay.cz. Následně vám zašleme registrační formulář pro požadované měny.

 

Jak dlouho trvá zaslání nabídky po odeslání registrace?

Po vaší registraci je nejprve váš portál posouzen ze strany našeho bezpečnostního oddělení, kde probíhá bezpečnostní kontrola a schválení registrovaného portálu. Jedná se např.
o kontrolu dostupnosti portálu, prodávaných produktů, atd. Pokud nám není něco jasného, kontaktuje vás oddělení Preboardingu s vyžádáním doplňujících informací. Po schválení vás kontaktuje obchodní oddělení s nabídkou a dalším postupem. Tento proces zpravidla trvá 3 pracovní dny.

 

​Mohu přijímat platby kartou z celého světa?

Pokud máte aktivovány platby kartou v systému GoPay,
je vždy aplikováno standardní nastavení přijímání karet v rámci regionu Evropa. Pokud si přejete nastavit přijímání z karet z celého světa, je nutné nás kontaktovat na podpora@gopay.cz. Vyžádali bychom výjimku a informovali s dalšími možnostmi. Je nutné počítat s tím, že platby kartou z celého světa s sebou mohou přinést zvýšené procento fraudových transakcí.

 

Jaký je rozdíl mezi chargebackem a refundací?

Refundace je klasické storno zadané ze systému GoPay, ať už z administrace, přes API nebo ze strany GoPay. Refundace ze strany GoPay je provedena vždy se souhlasem obchodníka. Chargeback nastane v případě, že zákazník provede reklamaci platby přes svou banku, nikoli přes GoPay nebo obchodníka. O každém vzniklém chargebacku je obchodník informován a pokud je dodána potřebná dokumentace, chargeback rozporujeme. ​Pokud není rozporování chargebacku úspěšné, dojde k stržení transakce a stržení poplatku v souladu se sazebníkem GoPay.

 

Kdy vyžadujete 3D secure kód?

Při první platbě přes GoPay a u částek, které přesahují vyšší stokoruny, je 3D Secure kód vždy vyžadován. Pokud zákazník hradí v rámci jednoho období částky vyšších stokorun, nemusí být 3D Secure kód vyžadován.

 

Neobdržel jsem zboží od obchodníka. Co mám dělat?

Pokud jste neobdržel zboží, které bylo hrazeno přes GoPay, obraťte se přímo na obchodníka s žádostí o prověření vaší platby a poskytnutí objednaného zboží. Kontaktní e-mail je uveden zpravidla ve stavu platby, který posíláme při potvrzení výběru platební metody.

 

Obdržel jsem novou platební kartu. Jak mám postupovat, aby moje opakované platby stále pokračovaly?

Pokud máte nastaveny opakované platby na platební kartě, která již není aktivní., obraťte se pro více informací přímo na obchodníka, kde vám bude sdělen bližší postup pro zachování služeb.

 

Chci částečně ověřenou úroveň GoPay uživatelského účtu, ale nemám vlastní bankovní účet. Co mám dělat?
Přechod na částečně ověřenou identifikační úroveň je podmíněn ověřením vašeho bankovního účtu vedeného na vaše jméno. Bez této náležitosti není ověření možné.

 

Dobil jsem si svůj GoPay uživatelský účet platbou bankovním převodem. Kdy dojde k připsání platby?

Platba bankovním převodem trvá zpravidla 1-3 pracovní dny. Jakmile obdržíme potvrzení ze strany banky, bude platba připsána na váš GoPay uživatelský účet.

 

Co znamená chybové oznámení "Aktivace již byla dokončena nebo vypršela její platnost"?

Pokud se během obnovy přístupu ke GoPay účtu setkáte s chybovým oznámením "Aktivace již byla dokončena nebo vypršela její platnost", znamená to, že jste v minulosti nedokončili proces aktivace účtu a kvůli tomu došlo k zablokování nedoaktivovaného účtu. Pro obnovení aktivace účtu napište na podpora@gopay.cz.

 

Mám GoPay účet registrován na své jméno a nedošlo k jeho ověření. Proč?

Pokud je účet veden na vaše jméno registrované do systému GoPay, ujistěte se, zda bylo vypsáno správné jméno - jméno příjmení. Pokud i přes správné údaje nebyl bankovní účet ověřen, kontaktujte nás na podpora@gopay.cz. Je možné, že banka nepředala jméno s vaší platbou ve správném formátu. Platbu ověříme ve výpisu a pokud bude správné, GoPay účet bude ověřen manuálně.

 

Ověřil jsem svůj bankovní účet, ale GoPay účet je stále veden jako neověřený. Co mám dělat?

Pokud došlo k ověření bankovního účtu, automaticky je váš účet aktivován do částečně ověřené úrovně. Identita je dle AML zákona stále neověřená. Ověřená identita bude aktivována po přechodu do ověřeného GoPay účtu.

 

Co znamenají limity zobrazené po přihlášení do GoPay účtu?

Při aktivaci GoPay účtu jsou automaticky zobrazeny limity maximálního zůstatku (250 € - 6750 CZK) a dále je uvedeno, kolik zbývá ještě k využití v kalendářním roce v aktuální úrovni ověření.

 

Mám na výpise transakci pro GOPAY, ale transakci nepoznávám. Co mám dělat?

Nejprve se podívejte, jestli ve vaší e-mailové schránce nemáte e-mail z adresy gopay@gopay.cz, ze které GoPay posílá informace o platbě, kde jsou uvedeny detaily o zadané platbě. Pokud ve schránce žádnou takovou zprávu nemáte, kontaktujte nás na e-mailu podpora@gopay.cz a připravte si tyto údaje: datum platby (nikoli zaúčtování transakce), přesnou částku, variabilní symbol a pokud platba byla hrazena platební kartou, připravte si prvních 6 a poslední 4 čísla platební karty, dle kterých je možné transakci dohledat.​

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory